Smärtpatient: Nu avfärdas vi med ett piller

I dessa coronatider när varken artrosskola eller gruppträning i bassäng erbjuds återstår endast värktabletter, menar skribenten.
I dessa coronatider när varken artrosskola eller gruppträning i bassäng erbjuds återstår endast värktabletter, menar skribenten.

”2020 är ett skitår”, så drastiskt uttryckte sig Norrbottens smittskyddsläkare och jag måste faktiskt hålla med. Inte nog med att man inte får krama sina barn och barnbarn samt inte bjuda in folk på besök, man kan inte heller i dessa coronatider få adekvat hjälp för sin värk.

Insändare 17 november 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen artrosskola betyder att man inte kan få träffa en ortoped eller annan specialist. Gruppträning i bassäng är inte heller att tänka på. Vad är det då som erbjuds? Jo, Alvedon tre gånger per dag mot smärtan. SPF Seniorerna har så rätt då de i tidningen Senioren skriver: Äldre med smärta avfärdas med Alvedon.

Hur skulle den vård som erbjuds kunna bli bättre? Jag listar här några punkter:

· En fast läkarkontakt – Distriktsläkarna måste få bättre arbetsförhållanden för att orka och vilja bli kvar på samma ställe så länge som möjligt. Det är så tröttsamt att dra sina problem för den ena nya läkaren efter den andre. Och tänk så mycket värdefull tid som vården skulle spara med en läkare som känner till patientens sjukdomshistoria.

· Gamla bör behandlas på samma sätt som unga och kvinnor på samma sätt som män – Är det inte så? Nej, enligt geriatrikprofessor Yngve Gustafson blir yngre patienter och män utredda medan kvinnor oftare behandlas för sina symptom, utan att bli ordentligt utredda. 

· Använd tillgängliga hjälpmedel i utredningen – Då jag ber att få göra en magnetröntgenundersökning, något som även min fysioterapeut efterlyst, får jag av den unga läkaren höra att en magnetröntgen är en väldigt dyr undersökning. Underförstått, något som därför inte kan komma i fråga.

· Läkarutbildningen och även fysioterapeututbildningen behöver förnyas – Läkarstudenterna måste av sina professorer få lära sig undvika att slentrianmässigt ordinera värktabletter och i stället få lära sig använda alternativa behandlingar, exempelvis akupunktur, något som även borde vara obligatoriskt för alla blivande fysioterapeuter. Även en ”ofarlig” medicin som Alvedon kan ge svåra biverkningar! Detta gäller speciellt oss som är äldre och skörare, något jag själv fått erfara.

Till sist vill jag ge en eloge till all sjukhuspersonal som kämpar så hårt för att hålla covid-19-patienter vid liv. Ni är värda en stor personalgåva, inte de futtiga 400 kronor som jag såg hade föreslagits. Jag vill också rikta ett tack till geriatrikprofessor Yngve Gustafson som försöker ”uppvigla” äldre kvinnor att kräva sin rätt i mötet med vården. Sist, men inte minst, går ett tack till min fysioterapeut som stöttat, gett förslag på effektiva och stärkande övningar samt gett mig akupunktur då smärtan varit som värst.

Äldre kvinna, som äntligen fått löfte om en remiss till ortoped

Ämnen du kan följa