Slösa inte resurser på att bygga utanför staden

Skribenten tycker att det är bättre att bygga centralt i Skellefteå. Bilden från Kåge.

Skribenten tycker att det är bättre att bygga centralt i Skellefteå. Bilden från Kåge.

Foto: Yvonne Rönngren

Insändare2024-05-30 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå är en växande stad. Men då kan man inte slösa resurser och öka miljöpåverkan genom att bygga långt ifrån centrum. Där de nu planeras i exempelvis Örviken där investeringarna blir relativt höga för infrastruktur bland annat genom sanering av industrimark.

I Medle tas jordbruksmark i anspråk men också höga kostnader för infrastruktur. De har ju visat sig, att nybyggnad av bostäder i centrum och dess närhet är väldigt attraktiva och där är också infrastrukturen klar.

I en växande stad måste exploateringen öka på de stora villatomterna på Norrböle, Prästbordet och Älvsbacka. Visserligen blir tomtpriset högre, men samhällsekonomiskt och miljömässigt blir alla kostnader lägre.