Skoleleven: Vi riskerar våra liv när vi cyklar

Insändare 21 maj 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När man cyklar på Mycklevägen riskerar man sitt liv eftersom bilarna kör alldeles för fort och att det inte fins någon gång- och cykelbana. 
Bilarna kör så fort att man nästan inte vågar hämta posten. De som bestämmer borde skämmas, för Myckle är hyfsat stort och många bor där – så är det säkert fler som känner som jag.

Jättemånga har bett om just detta, men inget har hänt. Vad är då meningen med att skriva en insändare ingen bryr sig om detta.
Jag och typ alla i min klass – och i andra klasser plus alla som bor i Myckle och i Medle – tycker att Mycklevägen ska ha en gång- och cykelbana. Att så många tycker så betyder att det inte bara är en liten grej utan en stor grej!

Blubb

Svar direkt

Mycklevägen, eller 855 som den också heter, tillhör Trafikverket och vi har full förståelse för att det kan kännas otryggt. Av just den anledningen finns det pengar avsatta i länstranportplanen 2018-2029 för åtgärder på just den här vägen. 

År 2020 påbörjades en åtgärdsvalsstudie (ÅVS), men den bromsades in på grund av covid-19 och förhoppningen är att vi ska kunna återuppta den inom kort. Därefter måste både en vägplan och en bygghandling tas fram, vilket kommer att ta en viss tid. 

Men Trafikverkets ambition är som sagt att komma igång med studien inom kort, då säkerheten för gående och cyklister är en viktig del i vårt arbete.

Linda Stenlund, åtgärdsplanerare, Trafikverket

Ämnen du kan följa