Skolchefens jäv kastar en skugga över hela verksamheten

Skribenten är både ledsen och rasande över att jäv förekommer i kommunledningen.
Skribenten är både ledsen och rasande över att jäv förekommer i kommunledningen.

Jag blir ledsen, förtvivlad, besviken och rasande när jag läser artikeln om Skellefteå kommuns skolchef Anders Bergströms jäv i frågan om sambons anställning.

Insändare 29 november 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om våra kommunala chefer på den nivån kan vara så okunniga beträffande jäv, så kastar det en skugga över hela den kommunala verksamheten. Hans beteende stänker över på övriga inom kommunen. Är det så här kommunen styrs? 

Jag anser att förtroendet är förbrukat och att hans tjänst bör utlysas. Jag förväntar mig kraftiga åtgärder från den högsta kommunala ledningen och politikerna. Att kommundirektör Kristina Sundin Jonsson inte agerat trots kännedom förskräcker. Och att det ska behövas utbildning om jäv för personer på denna nivå säger allt för mycket om kompetensnivån på våra kommunala chefer. 

Förtvivlad kommunmedborgare

Svar direkt

Jag förstår att du och många fler med dig är arga och ledsna över det inträffade. Man ska ha högt ställda förväntningar på kommunens chefer. När sådant här inträffar skadas förtroendet för det offentliga. Det är allvarligt. Du har helt rätt i att jag omedelbart borde ha krävt att förvaltningschefen rev upp organisationsförändringen, trots fattat beslut och enigheten i samverkansgruppen. Vi har självklart fört en dialog om det olämpliga ur ett jävsperspektiv. Förändringen borde dock ha genomförts betydligt snabbare.

Vi på kommunen har tydliga etiska principer vi ska leva efter. Att förhindra alla former av jäv är en av de viktigare. Jävsfrågan står självklart över alla principer kring exempelvis kompetensbaserad rekrytering. Vi som chefer har ännu högre förväntningar på oss när det gäller att efterleva detta. Det inträffade har gett oss tydliga exempel på att det man kan tycka är alldeles självklart beträffande jäv inte alltid är det. 

Därför har jag fattat beslutet att inledningsvis:

· Tillsätta en extern utredning där uppdraget blir att undersöka huruvida jävsproblematiken är kulturellt betingad i förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning eller om det handlar om enstaka fall. 

· Personalchefen i samarbete med kommunjuristen gör en översyn av organisationen på förvaltningen för arbetsmarknad och utbildning för att utifrån aktuella fall förhindra att jäv förekommer framöver i organisationen. 

· Förstärka de pågående utbildningarna i jävsfrågor i hela organisationen. 

· Se över rekryteringsprocessen för att undvika jävsituationer i den. 

Jäv ska inte förekomma i Skellefteå kommun. Därför kommer jag och mina medarbetare att vidta de åtgärder som krävs för att detta inte ska upprepas. Det här arbetet får aldrig stanna av.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa