Skolans besparingar kan stå samhället dyrt

Insändarskribenten är orolig för de aviserade nedskärningarna inom skolan i Skellefteå.
Insändarskribenten är orolig för de aviserade nedskärningarna inom skolan i Skellefteå.

Insändare 10 februari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag blir förskräckt när jag läser om de nedskärningarna inom skolan Skellefteå kommun är på väg att göra. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om lärarflykt, lärarbrist, barns psykiska hälsa som försämras alltmer och kryper längre ner i åldrarna. Vi läser om ökade anmälningar skolorna gör, att våldet i skolorna ökar. Vi läser också om ett ökat tryck på socialtjänsten, orimligt långa väntetider på BUP. Utöver detta finns ett stort problem med hemmasittare som även de ökar i antal.

Vi hör hur lärare känner sig bakbundna och saknar stöd uppifrån för att kunna bedriva den undervisning de vill och förväntas göra. Verkligheten i alltför många klasser är att släcka bränder. Det är hög ljudvolym, många har svårt att fokusera och sitta stilla. Hjälpmedel såsom hörselkåpor är vanligt förekommande i nästan varje klass. Det är oroligt och då tillkommer ytterligare en faktor till ekvationen – att förhindra bråk. Det är i stort sett ett omöjligt arbete att som ensam lärare i en klass hinna och orka med det uppdrag man har idag.

Det ser så klart olika ut i alla skolor, bäst har de det som befinner sig på skolor som lyckas behålla sina medarbetare och där man anpassat så det är fler lärare i klassen. Detta ger barnen betydligt bättre förutsättningar att lyckas i skolan, de barnen är trygga och tappar inte lusten till skolan redan i förskoleklass – vilket är verkligheten i en mindre tursam skola. Med de besparingar som nu är på gång, där lärare kommer att flyttas runt för att täcka upp vakanser, ökar risken för att det inom kort kommer att vara verkligheten på alla skolor.

Hur tänker Skellefteå kommun när de nu ska tvångsförflytta lärare? Risken är överhängande att flertalet av nämnda lärare lämnar yrket. Vad finns då kvar? Vi vet redan att det lämnar långt många fler lärare varje år än det tillkommer nyutbildade. Var rädda om de ni har kvar. Allt i översta stycket skulle förmodligen gå att rädda om Skellefteå kommun kunde lägga till mer pengar i skolan. 

Skolan måste bli en attraktiv arbetsplats oavsett var den geografiskt är belägen. Rektorer och all personal på skolan bör dessutom få mer befogenheter och mandat än vad de har idag. För det är också en anledning till denna lärarflykt som pågår. Vem vill jobba som lärare när man ständigt lever under hotet av en anmälan för att man eventuellt kränkt en elev? Varje krona Skellefteå kommun tror sig tjäna på denna nedskärning kommer att stå samhället dyrt senare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa