Skolan har blivit en lekstuga för politikerna

Skribenten tycker att vi ska lära av vårt östra grannland när det gäller skolväsendet.
Skribenten tycker att vi ska lära av vårt östra grannland när det gäller skolväsendet.

Skolan har varit en lekplats för våra politiker i många decennier nu. Tyvärr har inte innehållet i debatterna och de många besluten gynnat varken elever eller lärare.

Insändare 16 mars 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt sedan skolan kommunaliserades har förhållandet för lärare och elever ständigt försämrats. Kommuner runt om i Sverige har sedan 80-90talet kämpat för att få en så bra skola som möjligt.

Lärare har ständigt kastats mellan olika betygskriterier och skolreformen. Dödsstöten för skolan var när det öppnades upp för privata bolag att tjäna pengar på skattefinansierad skolor. Få verksamheter har haft så hög avkastning, så man förstår att ”riskkapitalbolag” köat för att få starta skolor.

Mängden av förändringar har påskyndat de dåliga resultat som svenska elever har efter avslutad skolgång. Men det tycks inte vara det som bekymrar beslutsfattarna. Vi har nu i över 30 år fått genomlida den ena vansinniga reformen efter den andra. Kommunalisering, privatiseringar, skolpeng, skolval, förstelärare, betygskriterier med mera. Ansökningarna till utbildningar av lärare har minskat och blir allt färre! Ingen kan vara förvånad att det blivit så.

Lärarnas auktoritet i klassrummet har eliminerats totalt när skolan släpptes fri för riskkapitalister att profitera på vår tidigare gemensamma skola.

Se på Finlands skola och försök att lära av deras utbildningssatsningar. Kommunerna ansvarar för den nioåriga grundskolan, som är obligatorisk och avgiftsfri med ett frivilligt tionde år, men den statliga styrningen är större i Finland än i Sverige. Privata skolor (friskolor) finns men till skillnad från hur det är i Sverige får de inte vara vinstgivande.

Finland har vid flera tillfällen utnämnts till det bästa utbildningslandet i världen. Grundskolan har uppvisat goda resultat i internationella undersökningar av 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och fysik. En förklaring anses vara att lärarna är välutbildade och att läraryrket i allmänhet har hög status. Finland har inte heller lika stora problem som Sverige med lärarbrist.

Kvaliteten på undervisningen är jämn, vilket gör att även barn i socialt utsatta områden eller elever som inte får så mycket stöd hemifrån klarar sig bra i skolan. Man har också satsat på att utbilda speciallärare som kan stötta elever i behov av extra hjälp.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa