Skogen i ett längre tidsperspektiv

Signaturen LG skriver om skog och skogsavverkning i ett längre tidperspektiv.

Signaturen LG skriver om skog och skogsavverkning i ett längre tidperspektiv.

Foto: Helena Landstedt/TT

Insändare2023-02-24 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Först nu vid 80 års ålder börjar jag inse vidden av skogens ålder. En tall som uppnått denna ålder är bara en yngre tonåring i tallarnas värld. Jag har minnen från tiden sen 1945 och jag kan konstatera att det är en skrämmande lång tid därifrån och fram till nu. Ett träd som uppnått den dubbla åldern, 160 år är, fortfarande tonåring i tallarnas värld. En tall kan bli 500 år och äldre detta motsvarar 17 mänskliga generationer. 

Med den insikt som jag upplevt om vad tiden egentligen är blir jag skrämd av hur lite makthavarna egentligen förstår om tidens verkliga ansikte, tiden tycks för beslutsfattare bara vara en siffra, mer begriper dom inte. För ekonomerna är tiden endast någon tusendels sekund på världens börser, ungefär den framförhållningen har dom också när dom beräknar det framtida skogsbruket. Vem anser sig ha den makten att beordra plundring av våra skogar? Ingen levande människa kan förfoga över ett sådant taget mandat. Makthavarna har övertygat sig själva om att dom står över skapelsens livsvillkor. 

Att tillåta forskarna genmanipulera och förgifta våra skogar är inget annat än att ta strypgrepp på meningen med livet. Vem bär ansvaret för att ha gett tillåtelse för dom sista 50 årens illgärningar att utrota själva livet som skogen utgör? Det är beklämmande att den senaste mänskliga generationen har förstört livsvillkoren för åtminstone 10 generationer framåt i tiden utan några betänkligheter. Politikerna som tagit dessa beslut behöver inte leva med konsekvenserna av sina handlingar, det kommer dessvärre dom kommande generationerna att få lida av.

Hur svårt kan det vara att sätta upp en översiktlig och hållbar riktlinje för skogen? Med en enkel modell med 200 rader motsvarande åren och med 25 tallar per rad, då behövs det 8 hektar för att ta ut 25 tallar årligen för att behålla en livskraftig skog utan att skövla. 625 tallar per hektar, totalt 5000 tallar på 8 hektar, Det motsvarar en tall på var 4 x 4 meter. En tall med en ålder på 200 år har ungefär en diameter på 40 centimeter i brösthöjd.

För skogsindustrin är 200 år bara en siffra, ingen av dom har en aning om vad 75 år egentligen innebär. Det innebär således också att inga träd under 40 cm. i brösthöjd ska avverkas. Dom omfattande illgärningar som utförs av giriga uppköpare runt om i landet som köper upp skogsfastigheter av dödsbon och utflyttade tidigare ägare. Den enda anledningen till detta innebär att kalavverka och sedan inte bry sig om konsekvenserna. För pengarna dom får ut för virket köper dom omgående en ny fastighet. Denna affärsidé är ett sätt för köparen att berika sig och sedan kunna strunta i den uppkomna förödelsen. Detta ofog borde myndigheterna sätta stopp för

Om vi tänker oss 200 år bakåt i tiden var det ungefär då Sverige var i krig med Ryssarna och förlorade Finland 1809, det var ungefär vid den tiden då våra 200 åriga tallar slog rot. När första världskriget startade 1914 finns det ingen levande människa idag som minns. Att sia om hur det kommer att se ut 75 år framåt i tiden kan ingen men fortsätter det som dom senaste 50 åren innebär det ren katastrof som dessvärre redan börjat inträffa. Våra nu äldsta tallar slog rot ungefär vid den tiden då Columbus upptäckte Amerika eller under Gustav Wasas regeringstid. Dessa sista procent av våra urskogar vill nu de giriga vandalerna utrota. Varför håller dom sig inte till sina skapade plantager ? Det enkla svaret är att dessa plantager behöver ungefär 100 år till innan de är avverkningsbara. Men om 100 år finns förmodligen inte dessa plantager som kommer att omvandlas till öken beroende på törskatesvampangrepp, torka och skogsbränder.