Skellefteås dåliga luft är inget nytt

Dålig luft i centrala Skellefteå är ingenting nytt, menar skribenten.

Dålig luft i centrala Skellefteå är ingenting nytt, menar skribenten.

Foto: Pär Lindström/Norran

Insändare2024-04-16 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dessa tider av klimatobservationer och en stigande miljömedvetenhet är det inte märkligt att Naturvårdsverket larmar om den dåliga luften i Skellefteås centrala delar. Ekot hade den femte april ett reportage om att undersökningar de senast åren visat att Skellefteå hade den sämsta luften i Sverige när det gäller mikropartiklar från bland annat bildäck. 

För att gardera mig måste jag anta här att det gäller luftkvaliteten i förhållande till koncentrationen i ett visst område, som då borde räknas som E4 från Solbacken till en bit söder om Sörböle. 

Självklart så måste ju det totala frigörandet av mikropartiklar bli större i storstäderna, men det här handlar alltså om utsläppen på farligt höga nivåer koncentrerat till ett visst område.

Skellefteå kommun har enligt Naturvårdsverket och även förmodligen länsstyrelsen inte visat upp eller lämnat in någon plan på hur luften ska förbättras i Skellefteå centrum. Mejl har skickats men kommunen besvarade inte på ett helt år sägs det vilket ju tyder på en viss nonchalans. Planeringscheften menade i reportaget i Ekot att det är staten som måste bidra i en sådan här situation. Järnvägen har inte alls kommit i den tid när den skulle ha behövts och en omdragning av E4 blir ett sådant dyrt projekt att det ovillkorligen kräver mycket statligt stöd.

Risken för hjärt-och kärlsjukdomar och lungcancer har ökat för de som vistas mycket i området kring E4 och i centrum. En del åtgärder har vidtagits som mindre parkeringsytor och bättre kollektivtrafik. Men jag anser inte att det är nog. Kollektivtrafiken skulle var gratis inom ett visst område i staden. I någon mils omkrets kunde ett periodkort kosta 50 till 100 kronor.

Fler hastighetsbegränsningar längs de mest utsatta sträckorna är viktigt. Men det viktiga är ändå att komma igång med en omdragning av E4. Det blir stökigt och dyrt men så här kan vi inte ha det i centrala Skellefteå, dålig goodwill.

Observera att detta är skrivet av en som inte har mycket kunskap om de tekniska förutsättningarna. Bland annat lär en omdragning av E4 kräva ytterligare ett brobygge någonstans österut över älven.