Anhöriga klarar inte av hur mycket som helst

Skribenten tycker att kommunen borde ringa till anhöriga innan någon skrivs ut från sjukhuset.
Skribenten tycker att kommunen borde ringa till anhöriga innan någon skrivs ut från sjukhuset.

Insändare 11 januari 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid varje utskrivning från lasarettet räknar ni på kommunen med att maken klarar av det mesta hemma. Har ni aldrig funderat på att den som ska skrivas ut från lasarettet har skött allt hemma? Innan utskrivning borde det vara en förutsättning att ni kontaktade någon anhörig för att kolla hur det funkar. Hur många minuter skulle det ta att ringa en anhörig att fråga? 

Jag tror faktiskt att ni måste ta på er när en del människor ”går in i väggen”. Som anhörig klarar man inte av hur mycket som helst. 

Kommunen som fick mig att sluta jobbet jag älskade

Svar direkt

Vi vet att för många personer som är i behov av omsorg så är anhöriga det viktigaste och största stödet. Därför är det angeläget att den anhörige ges möjlighet till exempelvis avlösning eller någon annan form av stöd. 

Vid utskrivning från sjukhuset kan det finnas behov av vård och omsorg i hemmet och då finns det länsövergripande rutiner om hur utskrivningen ska ske. Sjukhuset meddelar kommunen (och/eller hälsocentralen) om det är aktuellt med en planering inför utskrivning. Kommunens biståndshandläggare tar i sådana fall kontakt med den enskilde och/eller anhörig/företrädare som personen hänvisar till för ett informerande samtal och eventuell ansökan om stöd.

Om personen kan företräda sig själv är det den som bestämmer om biståndshandläggaren ska kontakta anhöriga. De flesta ansökningar om omsorgsinsatser görs från personer som befinner sig hemma och ofta sker det i samråd med anhöriga som medverkar i kontakten med vård- och omsorgsavdelningen.

Ejja Häman-Aktell, vård- och omsorgschef, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa