Skellefteå borde analysera avloppsvattnet

Skribenten tror att analyser av avloppsvatten skulle kunna ge mycket information om narkotikamissbruk i Skellefteå.
Skribenten tror att analyser av avloppsvatten skulle kunna ge mycket information om narkotikamissbruk i Skellefteå.

Insändare 14 juni 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klarar Skellefteå kommun av att hantera demokrati och kommunens ingångsdörr för medborgarnas möjlighet att lägga ett Skellefteåförslag? Om man ska klara av den möjligheten borde man från kommunen skicka den till rätt kommunal avdelning som ska handlägga förslaget. Om man har tveksamheter vart man ska skicka förslaget är det inte svårt att ta kontakt med förslagsställaren.  

Jag la ett Skellefteåförslag 2019 som skickades helt fel. Ett identiskt förlag la jag 2023 det skickades fel även denna gång. Turligt nog var det någon på kommunen som uppmärksammade felet och skickade det nästan rätt. Men hur många Skellefteåförslag skickas till fel handläggare? Och med det hamnar i skrivbordslådan? 4 års väntan.

Mitt Skellefteåförslag båda gångerna handlar om att man borde analysera kommunens avloppsvatten, för att se hur mycket narkotika som är i omlopp i kommunen. 2014 gjorde Umeå universitet en egen studie för Skellefteå i ämnet, så referenser finns att jämföra med.

Svaret jag fick från FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå) ställer bara mer frågor om hur intresserade kommunen är för att kartlägga drogmissbruk? Och frågan återkommer; är FRIS den rätta instansen för att förverkliga provtagningen? Eller är det återigen skickat till fel kommunala instans? 

En orsak denna gång för att genomföra en provtagning är, den tillväxt och befolkningsökning som sker i kommunen.  Vilket skulle kunna vara till hjälp för kartläggning av polisen och övriga sociala instanser så även för FRIS och narkotikaförekomsten. 

Svaret från FRIS är att det är ganska kostsamt, hanteringen av provtagningen, tidskrävande och deras ekonomi tillåter inte att göra en provtagning. Återigen är FRIS rätt kommunala instans att hantera mitt Skellefteåförslag? Vad som då sticker ut är att i andra mindre och större kommuner görs denna provtagning. Exempel Gävle och Sandviken har gjort analysen av narkotiska preparat i år. Analysen där var uppseendeväckande, med hög förekomst av narkotika.  Men många fler kommuner i Sverige har genomfört analysen av drogförekomst i avloppsvatten och gör det årligen. 

Nu skulle FRIS skicka frågan vidare för att se om det finns intresse från annat håll. Mitt Skellefteåförslag är redan försenat med fyra år De ökade skatteintäkterna som Lorents Burman är så stolt över räcker tydligen inte till. Skellefteå är en fattig kommun, inte bara i pengar utan även i demokratins namn.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa