Skebos svartbygge: Politikerna är fega – ta ansvar

Politikerna i Skebos styrelse gömmer sig bakom sin vd, menar skribenten.
Politikerna i Skebos styrelse gömmer sig bakom sin vd, menar skribenten.

Skebos extraordinära åtgärder att bryta mot lagar gör mig inte lugn. Att Skebos vd besvarar insändaren om studentbostäderna med att vi ska känna oss lugna gör mig inte lugn när beslutet ligger hos politikerna – från höger till vänster – i styrelsen för Skebo.

Insändare 9 september 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur fega är dagens politiker som skickar fram en vd för att besvara frågorna i media? Jag tvivlar starkt på att det är endast bolagets vd som beslutat att bryta mot lagen. Är även övertygad om att Skebos styrelse har informerats om vad sanktionsavgiften kommer att hamna på, vilket betyder att man har frågat byggnadsnämndens tjänstemän och politiker, och därefter tagit beslut att bryta lagen.

Frågan blir då: har byggnadsnämnden behandlat Skebo, som drivs med betäckningen aktiebolag, styvmoderlig? Om ett privat bolag brutit mot lagen hade de inte kommit undan med ett bötesbelopp på en miljon kronor, samtidigt som de hade behövt riva det påbörjade projektet. Lugn är jag inte. 

Jag menar även att Skelleftebostäder AB har brutit mot en annan lag när de 2019 gjorde otillåtna pengaöverföringar. Samma politiker, från höger till vänster, var involverade. Skebo överförde en summa pengar till kommunen som inte var tillåtet att göra. Den delen av summan som överskred det tillåtna borde ha kommit dem som hyr i allmännyttan till godo. Men så skedde inte.

Man bryter mot lagar. Detta borde vi skattebetalare tänka på inför valet. I Skellefteå är det ett majoritetsstyre av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Lennart Gustavsson, Tuvan

Svar direkt

På styrelsemötet i maj gavs Skebos vd i uppdrag att genomföra projektet med de tillfälliga studentbostäderna och att de skulle stå färdiga till slutet av augusti. Vd informerade mig som styrelseordförande om att bolagets ledning tagit beslutet att starta bygget av de tillfälliga studentlägenheterna innan det formella beslutet fanns på plats. Därmed också om risken för en sanktionsavgift samt skälen till att beslutet togs.

Bygg och miljönämnden har, efter det att anmälan kom in, gjort en beräkning av avgiftens storlek. Beräkningen följer beslutad taxa och regelverk, lika för alla, och baseras på hur långt bygget kommit innan formellt bygglov beviljas. Avgiftens storlek kan alltså omöjligt ha beräknats i förväg. Skebo har uppfört de tillfälliga studentlägenheterna i enlighet med det bygglov som är beviljat. Någon risk för rivning har alltså aldrig förelegat utifrån bygglovet. Däremot så kommer de att plockas bort så snart de permanenta bostäderna finns på plats.

Gällande värdeöverföringen så rör det sig om ett koncernbidrag. Likt alla bolagskoncerner, offentliga som privata, skatteberäknar Skellefteå Stadshus AB det totala skatteuttaget. Det får som följd att vissa bolag i koncernen lämnar koncernbidrag och andra erhåller koncernbidrag. Överträdelsen i detta fall är av formell karaktär och handlar om att beslutet togs i styrelsen för Skellefteå Stadshus AB istället för av kommunfullmäktige, vilket också framgår av Boverkets rapport.

Harriet Classon, ordförande Skebo

Ämnen du kan följa