Skattesänkningar snabbar på miljöförstöringen

Den nyligen avslutade Miljökonferensen borde ha varit en väckarklocka för våra politiker. Men tyvärr verkar den inte ha påverkat dem det minsta.

Avdrag och skattelättnader kan leda till lyxkonsumtion som i sin tur snabbar på miljöförstöringen, menar skribenten.

Avdrag och skattelättnader kan leda till lyxkonsumtion som i sin tur snabbar på miljöförstöringen, menar skribenten.

Foto: Andy Wong

Insändare2021-12-29 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För med den klimatförändring som vi är mitt uppe i borde alla beslut föregås av reflektionen: "Vilka konsekvenser får det för miljön?"

Jag tar några exempel:

1. Vad blir följden av en skattesänkning för höginkomsttagare? Vad kommer man att använda de extra pengarna till? Används de till fler och längre resor, att bygga större hus, köpa större bil eller båt? I så fall leder skattesänkningen till ökat utnyttjande av ändliga resurser och fler förorenande utsläpp.

2. Man får göra skatteavdrag för att bygga jättevillor, trots den belastning det innebär för miljön att framställa betong, isolering, inredning, målarfärg med mera som åtgår till byggandet. Dessutom krävs mer energi för uppvärmning av ett stort hus än ett litet.

3. Även de som har stora inkomster får göra avdrag för kostnader som de själva har råd med, exempelvis rot- och rutavdrag. Vad används dessa inbesparade pengar till? Resor, bilar, båtar eller annan lyxkonsumtion?

4. Även höginkomsttagare får barnbidrag, trots att de inte behöver det. Medan vissa barnfamiljer knappt har råd med mat till familjen. Vad används överskottspengarna till? Lyxkonsumtion som snabbar på jordklotets uppvärmning?

I de diskussioner som föregår skattesänkningar och införande av avdrag motiveras de med att de kommer att medföra ökad sysselsättning och ökad levnadsstandard. Men vad de till största delen leder till är utökad konsumtion av ändliga resurser och ett påskyndande av jordklotets uppvärmning. 

Ett bättre alternativ är att staten tar in så pass mycket skatt att vi kan utöka konsumtionen av tjänster som inte bidrar till föroreningar exempelvis inom skola, rättsväsende och omsorg. Det innebär också en begränsning av hur mycket lyxkonsumtion den enskilde har råd med.

Så mitt råd till er politiker är: Innan ni beslutar om nya skattelättnader, avdrag och bidrag, tänk efter vad pengarna kommer att användas till. Är det troligt att de kommer att användas till konsumtion som snabbar på miljöförstöringen, eller kommer de att användas till sådant som kan tänkas vara positivt för miljön? 

Ni måste sluta upp att endast tänka på att fiska röster till nästa val, utan istället tänka på hur ni ska agera för att era barn och barnbarn ska få ärva en miljö som inte fördärvats av kortsiktiga beslut.

BN