Skam över Natokramande politiker

Skribenterna sätter likhetstecken mellan vissa politikers önskan att gå med i Nato och inskränkningar i yttrandefriheten. På bilden; statsminister Ulf Kristersson och Turkiets president Erdogan

Skribenterna sätter likhetstecken mellan vissa politikers önskan att gå med i Nato och inskränkningar i yttrandefriheten. På bilden; statsminister Ulf Kristersson och Turkiets president Erdogan

Foto: Burhan Ozbilici

Insändare2022-11-21 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Riksdagen har som väntat röstat för inskränkningar i yttrandefriheten. Nu är inte enbart utlandsspioneri straffbart, utan även ”röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete”. I och med det blir det straffbart för visselblåsare, journalister och utgivare att till exempel avslöja krigsbrott i internationella krigsinsatser där Sverige deltar som ”kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation”.

Sverige får nu lagar som gör att svenska journalister och visselblåsare kan gå samma öde till mötes som Julian Assange, som tynar bort i fängelse för att han avslöjat USA:s krigsbrott i Afghanistan och Irak.

Inskränkningarna i yttrandefrihets- och pressfriheten kommer inte i ett vakuum, de är nära sammankopplade med Sveriges närmande till Nato. Det är också Natosamarbetet och kommande Natokrig där Sverige deltar som inte ska få äventyras av några visselblåsare på insidan eller av några nyfikna grävande journalister och modiga ansvariga utgivare.

Förändringen i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen gör det möjligt att utdöma hårda fängelsestraff på upp till åtta år för personer som avslöjar sådant som till exempel bedöms skada Sveriges relation till USA och Nato-länder, som Turkiet.

I klartext handlar det om just det, att inte skada Sveriges relation till USA och Nato. Lagen liknar de inskränkningar i tryckfriheten som infördes i Tyskland efter nazisternas makt­övertagande, vilket i grunden eroderade tryck- och yttrandefriheten i Tyskland.

Med införandet av en “lex Assange” går Sverige en mörk tid tillmötes. Det var väntat. Skam över de Natokramande politikerna som ser krypandet för krigsalliansen Nato som överordnat de demokratiska rättigheterna.