Ska Sverige förbereda sig för krig?

Folk och Försvars rikskonferens som skribenten tycker var något onyanserad.
Folk och Försvars rikskonferens som skribenten tycker var något onyanserad.

Insändare 11 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den stora konferensen som berör försvarsfrågor "Folk och Försvar" är ett evenemang som bevakas väldigt mycket av media men är på sitt sätt ändå hemligt därför att allt som säges från talarstolen där är det offentliga men det som har att göra med verklig säkerhetspolitisk och militär planering säges naturligtvis inte rakt ut så att olika rapportörer har fritt fram. 

Just i år och även 2023 präglas av en spänd hotbild mot Sverige. Vad den hotbilden konkret består av är för mig inte helt konkret. Det har talats om "skjutningarna", "koranbränningarna", "Rysslands krig i Ukraina" och "cybersäkerheten" bland annat. Och visst har det skett konkreta saker som attentatet på Drottninggatan 2017. Men likväl upplever jag den här Folk-och Försvarskonferensen som något onyanserad.

Ryssland har dragit ihop trupper nära den finska gränsen och det kan ju upplevas som obehagligt, men det har ju att göra med att Finland har gått med i Nato och därmed känner sig Ryssland ytterligare trängt. Sverige har ännu inte gått med även om den politiska viljan i riksdagen inte varit mot medlemskapet. Nu har media månad efter månad gjort "hoppfulla" reportage och intervjuer med olika experter om att så snart Turkiet och Ungern har sagt ja, då blir vi med. Allt blir tryggare och bra? Eller? Det är den här enkelriktningen i media som jag vänder mig mot. Sverige ska rusta och bli Natomedlem – allt annat verkar vara fel.

Till slut blir den här ensidiga rapporteringen en sorts hot mot den demokrati vi lever i. När den officiella rapporteringen blir ensidig blir en motsägande rapportering och debatt subversiv och tas inte gärna upp i stora sammanhang. Det är verkligen sorgligt. 

Det är också aktuellt med att presstödet till tidningar som har en rikstäckande funktion inom så kallade "nischer" kan bli mindre då huvuddelen av presstödet ska gå till lokalbevakning. Tidningar och media som specialbevakar vissa områden kan då få ett mindre eller i värsta fall obefintligt presstöd. Det kan gälla tidningar och media som kritiskt granskar den krigsretorik vi hör och ser idag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa