Ska man straffas för att man arbetar fackligt?

Efter att ha jobbat fackligt på heltid ändrades plötsligt mina anställningsvillkor när jag återgick till verksamheten.

Insändare 18 februari 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att ha en tillsvidareanställning som USKA på ett vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen i Skellefteå kommun innebär att man ingår i en arbetsgrupp på en specifik avdelning. I arbetsgruppen har varje anställd olika uppdrag så som beställning av matvaror, registrering, planering, med mera. I våra arbetsuppgifter ingår också det viktiga kontaktmanskapet där vi ansvarar för en vårdtagare vad gäller dusch, genomförandeplaner, kontakt med närstående och så vidare. Inom vård och omsorg har vi också en individuell lönesättning där närmaste chef bland annat ska ta hänsyn till hur vi utför dessa uppgifter. Denna form av anställning har tydligen slutat att gälla för mig som deltidsfacklig på Kommunal.

Efter att ha varit heltidsfacklig under en period av två månader skulle jag vid årsskiftet återgå till verksamheten på deltid och ha mitt fackliga uppdrag på deltid och då hade min närmaste chef plötsligt ersatt mig med en vikarie. Chefen hade plockat bort mig från min schemarad på den avdelning jag har tillhört i nästan tio år. Min anställning har plötsligt övergått till en slags resursanställning vilket innebär att jag ska springa runt på alla avdelningar där det saknas personal, exempelvis vid sjukdom. Jag blir inför varje arbetspass bokad via kommunens bemanningsavdelning och får ett sms var jag ska infinna mig. Jag har således i mångt och mycket återgått till att vara vikarie igen. Den enda skillnaden är att jag vet vilka arbetstider jag har. Mina anställningsvillkor och mina arbetsförhållanden är inte de samma som gäller för mina kollegor. I stället för att arbeta nära tio vårdtagare ska jag hålla mig uppdaterad på fyrtio vårdtagare och jag har blivit avtagen mitt KP-skap. Jag förstår inte hur den individuella lönesättningen skall gå att genomföra på mig då jag inte längre har kvar mina arbetsuppgifter som ska bedömas. Allt detta har bestämts över mitt huvud och har aldrig kommunicerats med mig

Som svar från chef har hen gjort dessa förändringar för verksamhetens bästa, att kontinuitet skall råda på avdelningen och enligt kommunen har inga fel gjorts. Att mina anställningsvillkor och arbetsförhållanden radikalt har förändrats och att min arbetsmiljö har försämrats verkar inte ha någon betydelse trots att det tydligt framgår i arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska göra allt som krävs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa på sin arbetsplats. Att vara engagerad fackligt skall tydligen straffas.

Deltidsfacklig Skellefteå kommun

Svar direkt

Ingen ska straffas för att man arbetar fackligt. Ett fackligt engagemang ska inte behöva påverka arbetsschemat eller arbetsuppgifterna på ett negativt sätt. Vi har ett nära samarbete med facken och behöver dem för att tillsammans klara verksamhetens mål.

Vad gäller just din situation har vi svårt att svara i ett insändarsvar. Denna dialog behöver föras av dig och din närmaste chef, men en av oss deltar givetvis gärna i denna dialog om det finns önskemål om det.

Linda Dehlin och Petra Liuski, verksamhetschefer inom vård och omsorg


 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kritik mot boende: Personal surfade på mobiler • Åldringar irrade runt • Fick inte mellanmål • "Jag grät i bilen på väg hem"

Kritik mot boende: Personal surfade på mobiler • Åldringar irrade runt • Fick inte mellanmål • "Jag grät i bilen på väg hem"

Norrans stora valintervju: Per Boström (KD) • Vill ta hand om medborgarna • Om att införa ordningslärare • "Jag kommer nog att ångra det"

Norrans stora valintervju: Per Boström (KD) • Vill ta hand om medborgarna • Om att införa ordningslärare • "Jag kommer nog att ångra det"

Insändare: "Öppen fråga till äldreomsorgen - Hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?"

"Öppen fråga till äldreomsorgen - Hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?"

Anmält: Vårdtagare föll på vård- och omsorgsboende - personal rapporterade aldrig händelsen

Anmält: Vårdtagare föll på vård- och omsorgsboende - personal rapporterade aldrig händelsen

Insändare: Vart är äldreomsorgen på väg i Skellefteå?

Vart är äldreomsorgen på väg i Skellefteå?
Visa fler