Situationen i skogen måste lösas nu

Signaturen Skogvaktarn menar att Skogsstyrelsens nya regler är ett hot mot skogsnäringen.
Signaturen Skogvaktarn menar att Skogsstyrelsens nya regler är ett hot mot skogsnäringen.

Skogsstyrelsens nya praxis kommer att göra skogsbruket som vi känner det idag helt omöjligt.

Insändare 23 februari 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vart är Sverige på väg och varför skall allt tolkas till landsbygdens nackdel. Hur ska vi överleva till slut, finns ju ingen glädje kvar.

De nya regler som enligt Skogsstyrelsen ska tillämpas är att skogsägaren ska vara skyldig att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Även fåglar som är mycket vanligt förekommande i Sverige ska alltså behandlas som om deras existens vore hotad.

Vad blir de praktiska konsekvenserna av allt detta?

Den första är naturligtvis en väldig massa kostsam byråkrati vilket inte är det skogsbruket behöver och synnerhet inte de småskaliga brukarna. 50 procent av den svenska skogen är privatägd och ett diversifierat brukande är positivt för biologisk mångfald.

Den andra är att mycket skogsbruk som bedrivs idag inte kommer att kunna äga rum imorgon. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att skydda fåglar på individnivå och samtidigt förvalta skogen på ett rationellt sätt.

Den tredje konsekvensen är att skogsägare kommer att riskera bli dömda för artskyddsbrott för att ha gjort exakt samma saker som de gör idag. Skogsägare måste med denna nya praxis bli både jurister och ornitologer.

För det fjärde kommer lönsamheten för skogsägare och industri begränsas kraftigt då till exempel entreprenörer kräver ersättning för stillestånd under en del av året.

För det femte kommer detta i sin tur att sätta gigantiska käppar i hjulet för omställningen till fossilfritt då skog som växer och förnyas tar upp stora mängder koldioxid och lägger vi därtill substitutionseffekten ja då är skogen vår stora konkurrensfördel i omställningen till en värld som bygger på förnybart.

Att omkullkasta en av Sveriges största basindustrier som också är en del av klimatlösningen är helt orimligt. Det är ingen idé att skylla på EU, denna situation genomförts i svensk lagstiftning av Sveriges regering. Problemet har uppstått i Sverige. Och skall också lösas i Sverige.

Skogsnäringen är en enorm exportindustri som bidrar högst påtagligt till Sveriges välstånd och positiva klimateffekter. Utan produkter från skogen slutar vardagen att fungera.

Skogvaktarn


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa