Sexualkunskap och biologi – men inget om transpersoner

Skribenterna saknar undervisning om transpersoner i skolan.

Skribenterna saknar undervisning om transpersoner i skolan.

Foto: Solum, Stian Lysberg

Insändare2021-12-27 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under vår skolgång får vi möjligheten att lära oss om och diskutera sexualkunskap samt biologi, men varför är inte transpersoner med i dessa undervisningar? Skolan är en av de platser där man ska känna sig sedd och förstådd, men det är något som vi inte har upplevt som unga transpersoner och elever. Vi vill att skolorna ska sprida mer kunskap om både transpersoner och deras erfarenheter.

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport från 2020 så har 57 procent av transpersoner mellan 13 och 16 år allvarligt övervägt självmord under de senaste 12 månaderna, ytterligare 35 procent har övervägt självmord flera gånger. I samma rapport så informerar Folkhälsomyndigheten om att riskfaktorerna för självmordstankar och självskadande beteende kan bero på negativa förutsättningar samt bristande kunskaper om transpersoner och transupplevelser i vårt samhälle, inklusive skolan.

Det är inte bara skolan som har brist på information angående transpersoner. 26 procent av transpersoner har upplevt diskriminering inom sjukvården, 69 procent upplevde att de blev sämre behandlade rent allmänt på grund av sin identitet. Studier visar också att en cisperson har 18 procent större möjlighet att bli anställd än en transperson.

Vi får mestadels av vår information från skolan, det är där vi lär oss mest. Vi börjar redan då vi är unga, då vår hjärna är plastisk och formas av vår omgivning. Varför får vi inte redan då chansen att lära oss viktig kunskap om utsatta minoriteter?

Elever