Ge även den äldre generationen framtidshopp

Skribenten vill se en satsning på de äldre i kommunen.
Skribenten vill se en satsning på de äldre i kommunen.

Insändare 27 november 2020 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser med glädje i Norran, den 17 november, om kommande satsningar i Skellefteå kommun. Statliga anslag ska fördelas inom en mängd olika områden där pengarna förhoppningsvis ger bäst nytta. Befolkningen i kommunen kommer att öka, till stor del av människor i arbetsför ålder. 

Samtidigt ökar under kommande år den äldre åldersgruppen, 65 år och äldre. Ökningen är större än tidigare. Dagens pensionärer och kommande har också behov av att känna framtidstro. Vård och omsorg får 72 miljoner kronor, varav 47 miljoner satsas på äldreomsorg. Det blir spännande att följa hur pengarna används. 

Riktar ett stort tack till Agneta Hansson, Vänsterpartiet, som påtalat att ”framtidens åldrande befolkning kommer att ha andra behov än i dag”. Klokt och viktigt att komma ihåg. Den åldrande befolkningen har behov av ändamålsenliga seniorbostäder, mötesytor för att motverka ofrivillig ensamhet, fritidsmöjligheter och väl fungerande vård och omsorg.

65-plus och nyfiken på framtiden

Ämnen du kan följa