Satsa på hälsa i skolan och förstatliga vården

Insändare 28 maj 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla medborgare i Sverige behöver en väl fungerande sjukvård, oavsett geografisk position eller politisk färg. Samhället är i ständig förändring, och sjukvården måste haka på. Denna uppgift klarar regionerna uppenbarligen inte av.

Om framtidens primärvård ska fungera, måste ökade medel tillföras ämnet hälsa i skolan. Lärarna har idag alltför knappa resurser, för att kunna förmedla dessa kunskaper till eleverna. Om barnen erhåller hälsoutbildning i skolan, kan skador och sjukdomar enklare förebyggas. De äldre kommer då på sikt att erhålla mera tid och utrymme i primärvården. Kontinuitet och tillgänglighet är viktiga parametrar för den äldre befolkningen.

Statligt finansierad sjukvård innebär att landet betraktas som en enhet. Idag finansierar regionerna sin egen sjukvård, vilket innebär stora orättvisor mellan landsdelarna. Får ”tant Agda” i Tärnaby och ”farbror Olle” i Stockholm vård på lika villkor? Är det en jämlik sjukvård inom region Västerbotten?

Jag anser att staten bör ta över ansvaret för sjukvården, och att kommunerna ökar resurserna i skolan, i syfte att förebygga ohälsa.

Thomas Ottosson 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa