Sara ställde sig på den drabbades sida

Norran hade den 2 december ett reportage om arbetsmijön på Sara kulturhus som skribenten reagerat på.

Norran hade den 2 december ett reportage om arbetsmijön på Sara kulturhus som skribenten reagerat på.

Foto: Faksimil

Insändare2021-12-06 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Det är inte norm att sparka en vd”, säger Evelina Fahlesson i Norran. Hon föredrar motsatsen, att belöna en vd med att jobba kvar, mindre ansvar och att tala om att hon har gjort ett fantastiskt jobb. Vd:n har inte fått någon negativ konsekvens för att hon kränkt människor som jag kan se. 

Jag tror att Sara Lidman hade vänt sig i sin grav om hon hört talas om detta, i hennes hus där viljan att tänka nytt skall råda. Sara som i hela sitt liv ifrågasatte normer och ställde sig på den drabbades sida. I hennes hus gör ledarna tvärtom. 

Jag tycker att det är dags att företrädarna för Skellefteå kommun att ifrågasätta sig själva och fundera över huruvida de bör agera efter normer eller utifrån arbetsmiljölagen och moderna synsätt. Våga bryta dåliga normer. Det hade Sara gjort.
En besviken skattebetalare