Sanktioner mot Ryssland missar målet

Skribenten tror inte att allmänna sanktioner mot Ryssland gör någon större nytta utan vill se mer riktade sanktioner mot oligarker.

Skribenten tror inte att allmänna sanktioner mot Ryssland gör någon större nytta utan vill se mer riktade sanktioner mot oligarker.

Foto: AP

Insändare2022-04-01 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Representanter för de fyra nordiska fredsrörelserna har i ett gemensamt uttalande påpekat att sanktionerna mot Ryssland missar sitt mål. Det är enkel matematik att inse att det land som är världens största exportör av vete och konstgödsel och dessutom en mycket stor exportör av olja, gas och kol och en del mineraler inte kommer att vara det som drabbas hårdast när priserna drar i väg uppåt. Ett land med reella resurser hittar naturligtvis en marknad för sina produkter i en situation av brist. Världen består ju inte enbart av Västeuropa och USA.

Det är de med låga inkomster som kommer att drabbas av sanktionerna. Och det är EU-området som är mest beroende av Ryssland och som därmed kommer att drabbas hårdast.

Ryssland och det ryska folket har varit med om värre än det sanktionerna någonsin kan skapa. De sanktioner som man kör med nu mot Ryssland är bagateller jämfört med den massförstörelse man utsattes för i samband med omorganiseringen på 90-talet. Och som planlades av en svensk ekonomiprofessor, Anders Ågren. Allt kollapsade. Folk livnärde sig på det som gick att producera på datjorna. Man livnärde sig på potatis och lök. BNP sjönk till hälften. Den genomsnittliga ryska livslängden sjönk från 71 år till under 60 år. Det ledde till att partifunktionärer och GOSPLAN byråkrater kunde sno åt sig den ryska industrin för lite och inget. 3 procent av den ryska befolkningen äger nu över 90 procent av landets tillgångar.

Ryssland är i stort självförsörjande på allt. De behöver ingen import. Det som importeras idag är lite av lyx – telefoner, datorer, kläder, med mera. Inte drabbas vanliga ryssar av att det inte längre går att köpa statustelefoner från väst – det finns ju Huawei.

Ryssar i allmänhet blir inte påverkade av sanktionerna – de har inga dollar och kan leva utan importvaror. De reser inte till väst på semester.

Det jag skulle vilja hända är mer riktade sanktioner mot oligarkerna. Vanliga ryssar skulle bli själaglada. De skulle nog bli evigt tacksamma för att oligarkerna som bestulit ryssar så länge äntligen straffades. Man borde konfiskera oligarkernas fastigheter och företag i EU. Då skulle sanktionerna riktas mot rätt mål. Men det lär inte ske och inget tyder på det. Det är bara en massa damm som virvlats upp. Oligarkerna har köpt sig dubbla medborgarskap och ”den privata äganderätten” är västvärldens heliga ko. I stället ska de oskyldiga straffas för de är de enda som kan straffas ostraffat.

Fredsrörelsen påpekar också att brytande av relationer, vetenskapliga, kulturella, vänorter är tvärtemot det som borde eftersträvas. Dessa kontakter ska i stället förstärkas och fördjupas. Det är via dialog, förtroendeskapande åtgärder, samarbeten och utbyten som fredsarbete skapas. Det är dålig strategi att försöka bekämpa krig med krig.

Åke Paulsson