Sänk skatter istället för att dela ut allmosor

Insändare 22 januari 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I partiledardebatten den 2/1 var elprisökningarna en viktig fråga, men ingenstans nämndes att detta för hushållen svåra ekonomiska läge är ett resultat av kontraproduktiva skatter på ett av välståndets och välfärdens viktigaste områden, energiförsörjningen.

Miljöpartiets patologiska motstånd mot andra förslag än ineffektiva vindsnurror som Socialdemokraterna villigt dansat och fortfarande dansar med i har gett förödande konsekvenser för samhället.

Ovanpå ett rent sabotage av Sveriges tidigare stabila elproduktion genom förtida nedläggning av väl fungerande infrastruktur, så är i normalfallet drygt 50 procent av en förbrukad kWh ren skatt. Av denna totala elkostnad går cirka 50 procent till staten, cirka 25 procent till elhandelsföretagen och cirka 25 procent till elnätsföretaget.

Någonting är seriöst trasigt i regeringens politik när de överväger att dela ut extra allmosor till hushållen för att de skall finnas några pengar överhuvudtaget att konfiskera till dessa extrema skatter. En mer nykter lösning vore att omedelbart sänka skatten så att folk har råd att leva utan allmosor som betalas av från samma personers redan konfiskerade pengar. Vidare så måste vansinnet med att bygga vidare på ohållbara kraftslag som vindkraft upphöra och förtida nedlagda miljövänliga alternativ som kärnkraftsreaktorer måste snabbt tas i bruk igen.

Att tro att högskattesystem fungerar bara man dopar det med nog mycket bidrag är lika befängt och ligger i samma kategori av stolligheter som att försöka lyfta sig själv i håret eller att tro att man kan snickra ihop ”perpetum mobile” (evighetsmaskinen) i fikarummet på regeringskansliet. Tyvärr är det precis det vad regeringen verkar lägga avsevärd tid på.

Tommy E Eriksson, Luleå, Matti Björk, Luleå

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa