Säkerheten i kulturhuset – det behövs väktare

Skribenten är orolig över hur säkerheten i Sara kulturhus ska hanteras.
Skribenten är orolig över hur säkerheten i Sara kulturhus ska hanteras.

Har inte läst en rad om hur man tänker hantera säkerheten i vårt av många så efterlängtade kulturhus.

Insändare 8 september 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förväntar mig att väktare kommer att finnas på plats under större delen av dygnet i byggnaden. Annars är det troligt att det blir en värmestuga av högsta klass eller det perfekta stället för knarkaffärer. 

Vårt tidigare bibliotek hade vissa ordningsproblem. Svårt då att finna ro för läsning. Vill bara med dessa ord belysa stora problem man fått erfara i andra kommuner och att vi kanske inte blir förskonade.

Vetgirig

Svar direkt

Redan tidigt i projekteringsfasen av Sara kulturhus har trygghets- och säkerhetsfrågor varit högt prioriterade och diskuterats med sakkunniga för att kulturhuset ska vara en byggnad där alla känner sig trygga och välkomna. Även runt kulturhuset i utformningen av Torggatan, Trädgårdsgatan och Kanalgatan har stort fokus lagts på tillgänglighet och trygghet, där bland annat ljusberäkningar utförts för att skapa jämn och bra ljussättning för hela området. 

Sara kulturhus är ett kulturhus för alla, men vi har nolltolerans mot missbruk, skadegörelse och stök. Inget av detta ska förekomma i eller kring kulturhuset. Vi har en bra och nära dialog med bevakningsbolag, fältarbetare och polis. Vi kommer fortsätta ha regelbundna avstämningar och diskutera lämpliga åtgärder utifrån behov som uppstår. Inledningsvis kommer vi att ha hög väktarnärvaro för att sedan utvärdera.

Maria Ekberg Brännström, vd Sara kulturhus

Ämnen du kan följa