Så många underkända gravstenar

Insändare 25 maj 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Landsförsamlingens kyrkogårdar har man under den senaste veckan testat stabiliteten hos gravstenarna. De som uppfattats som instabila har lagts omkull eller markerats med en trästolpe och ett band kring stenen. 

Detta ska uppfattas som att man ska kontakta gravstensföretag för att få hjälp med att stabilisera stenen. I princip alla stenar som står upp har fått en markering. Många av stenarna har stått mer än 30 år.  

Om man testar stabiliteten den veckan som tjälen lämnar jorden får man detta resultat. Detta eftersom jordmånen på de flesta gravplatserna ger dålig stabilitet vid tjällossning. Anser man att det är farligt denna period får man väl stänga av gravplatserna i någon vecka vid tjällossning.

Krister Lundqvist, Skellefteå

Svar direkt

På alla våra kyrkogårdar är vi skyldiga att provtrycka gravanordningar, gravstenar med mera, för att se så att de uppfyller kraven. Varje sten ska provas vart femte år. Skellefteå pastorat ansvarar för att hålla begravningsplatsen i värdigt skick och att platsen är säker för anställda och besökare. Gravstenarna är däremot gravrättsinnehavarens ansvar.

Jag förstår verkligen att insändaren är upprörd, då provtryckning självfallet är olämpligt den här tiden på året. De gravstenar som nämns i insändaren är heller inte testade nu i vår, utan det gjordes förra säsongen. Dessvärre hann vi inte sätta ner stolparna innan vintern kom, utan det har gjorts först nu. Under våren skickas även brev ut till gravrättsinnehavare som fått sina stenar underkända. Då har man ett år på sig att åtgärda stenen.

Maria Sandström, chef för fastighet och begravning, Skellefteå pastorat
 


Ämnen du kan följa