Rymdväder – på en millisekund kan elektroniken slås ut

Elektromagnetiska incidenter orsakad av en avsiktlig elektromagnetisk pulsattack eller en naturligt förekommande geomagnetisk störning, även kallad rymdväder, kan skada betydande delar av landets kritiska infrastruktur inklusive el-, kommunikations-, vatten- och avloppssystem.

Insändare 27 september 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Effekterna kommer sannolikt att kaskaderna och initialt kompromettera en eller flera kritiska infrastruktursektorer, sprida sig till ytterligare sektorer och expanderar bortom de ursprungliga geografiska regionerna. Elektromagnetiska pulsattacker på hög höjd med kärnvapen är mest oroande eftersom de permanent kan skada eller inaktivera stora delar av vår kritiska infrastrukturkontrollsystem. 

Effekterna på kritisk infrastruktur till följd av elektromagnetiska incidenter skiljer sig avsevärt från andra stora, naturligt förekommande faror, såsom orkaner. Många av de mest skadliga effekterna orsakade av elektromagnetiska incidenter inträffar inom millisekunder eller sekunder. Åtgärder och återhämtning kan kompliceras av den relativa bristen på medvetenhet om strategin för att skydda och förbereda hemlandet för hoten mot dessa elektromagnetiska faror. 

Trots detta fortsätter den ökade sårbarhetsexponeringen som kan skada civilsamhällets infrastrukturer utan nämnvärd eftertanke genom den snabbt accelererande digitaliseringen av våra nödvändiga samhällsfunktioner.

C-E Simonsbacka, Bureå

Ämnen du kan följa