Rösta nej till DCA-avtalet med USA

Skribenten hoppas att riksdagen ska rösta nej till DCA-avtalet och dra tillbaka Nato-ansökan.
Skribenten hoppas att riksdagen ska rösta nej till DCA-avtalet och dra tillbaka Nato-ansökan.

Insändare 25 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 5 december 2023 undertecknade försvarsminister Pål Jonson DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) varmed USA får tillträde till 17 militärbaser, förhandslagring av vapen, straffimmunitet, skattefrihet med mera på svenskt territorium.

För att avtalet ska träda i kraft krävs att riksdagen godkänner avtalet och beslutar om författningsändringar som behövs för genomföra det. Tanken är att avtalet ska träda ikraft under året. Om riksdagen accepterar avtalet blir Sverige en måltavla för Ryssland som på goda grunder misstänker att USA lagrar kärnvapen i Sverige.

Det skräckscenariot är också förklaringen till att ÖB med flera företrädare inom krigsmakten och regeringen nu varnar om att det militära hotet mot Sverige har förvärrats, och vi riskerar att dras in i en väpnad konflikt med Ryssland. Ett framtida svenskt Nato-medlemskap minskar naturligtvis inte hotet, om nu någon fortfarande tror det.

Tillståndet i landet är att svenska folket inte kan lita på statsmakten som nu är på god väg att dra oss ner i rena fördärvet, som alltjämt fortskrider utan att allmänheten varken får nödvändig information eller möjlighet att delta i folkomröstning om Sveriges framtid.

Det som sker är en av de största politiska skandalerna i Sverige i modern tid. Sveriges militärstrategiska inriktning är en ödesfråga inte bara för oss själva utan också kommande generationer.

Det är dags att agera och utifrån politiska hemvistelse kräva att ledamöter i riksdagen röstar nej till DCA-avtalet, drar tillbaka Natoansökan och röstar för folkomröstning i dessa avgörande frågor för att vi ska kunna återgå till tiden med den säkerhetspolitiska huvudlinjen ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i händelse av krig”.

Kan Österrike, Irland, Schweiz och Malta i Europa tillkännage sig neutrala i dessa tider så kan även Sverige det, och det var ju trots allt framgångsrikt i tvåhundra år.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa