Röjningshysteri på Morö Backe

Signaturen Naturvän tycker att det röjs för mycket på Morö Backe.

Signaturen Naturvän tycker att det röjs för mycket på Morö Backe.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Insändare2023-02-27 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen har varit på Morö Backe och röjt i samma områden i snart 4-5 års tid. Varje höst/vinter har man tagit lite grann av vegetationen och i vinter verkar man lagt fokus på kvarvarande granbestånd och om man fortsätter några år till så finns det snart enbart stubbar kvar efter gångvägarna. Man kan verkligen fråga sig varför man år efter år återkommer i samma områden.

Är orsaken närheten till parkförvaltningens personalutrymmen så att det är enkelt att sysselsätta personalen utan alltför långa resor?
Eller ska skogsområdena kring gångvägarna endast bestå av glesa trädbestånd utan förutsättningar för djurliv?

Det verkar inte finnas någon tanke på biologisk mångfald bakom arbetet trots att det enligt uppgift ska finnas en kommun-biolog. Man kan röja och gallra skogen utan att göra monokultur och i stället lämna kvar en mix av och buskar som gynnar växtlighet och djurliv. När det gäller granar så behöver man inte avverka alla man kan också kvista upp dem så att sikten blir bättre vid marken.