Röjnings-hysteri på Morö Backe

Insändarskribenten tycker att det röjs för mycket på vissa ställen på Morö Backe.

Insändarskribenten tycker att det röjs för mycket på vissa ställen på Morö Backe.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Insändare2023-10-13 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ännu en gång har Skellefteå kommun varit på Morö Backe och röjt i samma områden, denna gång efter gångvägen upp till Solbacken där man i fjol glesade ut beståndet av träd men nu har man gjort slag i saken och tagit de få kvarvarande så nu liknar det mer ett kalhygge eller så fint som det kallas föryngringsyta.

Man kan fråga sig varför man år efter år återkommer i samma områden? Är orsaken närheten till parkförvaltningens personalutrymmen så att det är enkelt att sysselsätta personalen utan alltför långa resor?

Kanske är det dags att göra en översyn av bemanningen inom parkavdelningen och spara in några året runt anställda? Eller ska skogsområdena kring gångvägarna i bästa fall endast bestå av glesa trädbestånd utan förutsättningar för något djurliv? Det pratas varje dag om klimat och miljö men hos kommunens företrädare verkar det inte ha slagit rot några sådana tankar.

Det saknas helt några tankar på biologisk mångfald bakom arbetet trots att det enligt uppgift ska finnas både en biolog och en landskapsarkitekt anställda av kommunen.

Man kan röja och gallra skogen utan att göra monokultur och i stället lämna kvar en mix av olika träd och buskar som gynnar växtlighet, djurliv och klimat. När det gäller granar så behöver man inte avverka alla man kan också kvista upp dem så att sikten blir bättre vid marken.

Men röja bort slyet i buskagen kring gångtunnlarna under Höjdgatan aktar man sig noga för.