Region Västerbotten – har ni en skarp vaccinationsplan?

Skribenten undrar om Region Västerbotten verkligen har en plan för hur vaccinationen ska genomföras.
Skribenten undrar om Region Västerbotten verkligen har en plan för hur vaccinationen ska genomföras.

Insändare 17 januari 2021 17:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utifrån regionernas knapphändiga rapportering till Folkhälsomyndigheten undrar jag om det verkligen finns en skarp vaccinationsplan för regionen eller om man kör ad hoc. Det vi hittills sett är mer symboliska aktiviteter. Erinrar om vaccinationen mot svininfluensan; då fanns en massiv resursinsats överallt, personellt och lokalmässigt.

Jag undrar om det verkligen finns planer på att mönstra den personella resursen som erfordras liksom lokalmässigt, eller kommer man att lägga utföraransvaret ovanpå hälsocentralernas ordinarie och relativt begränsade resurser? Detta är nog en fråga som många av oss önskar få ett svar på.

Fundersam

Svar direkt

Region Västerbotten använder alla vaccindoser som vi får till länet och rapporterar också in till Nationella vaccinationsregistret (NVR). Rapporteringen sker automatiskt från vårt journalsystem. Under vecka 1 fanns en viss eftersläpning av rapporteringen, men det är nu avhjälpt. 

Vad gäller personal så har vi fått stort gensvar på personer med rätt kompetens som är beredda på att jobba med just detta. Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och kommer så snart vi har större tillgång till vaccin att utöka med nya grupper enligt denna prioriteringsordning. 

Vi har också fått många förslag och erbjudanden om alternativa lokaler för denna verksamhet som vi kan använda om det kommer att behövas.

Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten

Ämnen du kan följa