Rädslan för kärnkraft är lätt att förstå, men obefogad

Det är det säkraste av alla sätt att producera el, sett till antal dödade eller skadade i världen.

Insändare 23 maj 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kärnkraft är det säkraste sättet att producera el. Man ska komma ihåg att ingen energikälla är helt riskfri. Vid riskbedömning måste man alltid ställa frågan, jämfört med vad? Pratar vi om radioaktivitet så är det naturligtvis farligt i för stor exponering. Den syns inte och går inte att förnimma, rädslan är lätt att förstå vilket innebär att den även är lätt att skrämmas med. Koldioxid är också osynlig, saknar lukt och smak. Den är ofarlig men lika lätt att skrämmas med.

Oroliga insändare lyfter Harrisburg- Tjernobyl- och Fukushimaolyckorna. Ingen dog av strålning i Harrisburg eller Fukushima, noterbart är att Fukushima inte var en kärnkraftolycka. I Tjernobyl dog 28 man ur räddningsstyrkan, 19 personer som utsattes för höga stråldoser har dött senare av varierande orsaker. Ingen av olyckorna orsakade farliga strålningsnivåer utanför den närmaste omgivningen enligt (WHO) och FN:s kommitte för strålsäkerhet (UNSCEAR).

Sammanfattningsvis tar ju människan lärdom om säkerhet och tekniken utvecklas precis som efter alla utredningar som görs när en olycka varit framme oavsett bransch. Det finns mycket att läsa om säkerhetstänket och teknikens utveckling i dagens och kommande reaktorer.

Kärnkraften är det enda med kapacitet som kan ersätta fossila bränslen. Vindkraft, om vi tittar på materialåtgång för den energi möllan levererar under 20 år så använder möllan cirka 10 000 ton per TWh, vilket är tio gånger mer än för kärnkraft (USA Department of Energy DOE).

All elproduktion av vilken källa som helst använder energi för att kunna producera el. Vindkraften ger fyra gånger mer än insatsen, gas och kol trettio gånger och för kärnkraft 75 gånger insatsen (P.Rudling ANT International och Professor P. Fahlen. IVA ).

Små så kallade SMR reaktorer och CMSR reaktorer är framtiden, båda är fabrikstillverkade, kräver inte att natur och landskap förintas. CMSR beräknas serieproduceras 2026 av Seaborg Technologies i Danmark i samarbete med Samsung.

Roger Lundgren


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Olov Abrahamsson: Det är dags för Ebba Busch att gräva ned stridsyxan • Det behövs en bred energiöverenskommelse

Framtidsfabriken
Profilbild

Svevind om osäkra läget i energipolitiken: "Kan rubba och i värsta fall skada den industriella utvecklingen"

Svevind om osäkra läget i energipolitiken: "Kan rubba och i värsta fall skada den industriella utvecklingen"
Visa fler
Ämnen du kan följa