Vi ska inte behöva bli informerade genom lokaltidningen

Insändare 18 december 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi som jobbar på räddningstjänsten är besvikna över samhällsbyggnadsnämndens beslut den 14 december 2020. Många av de aspekter med flytten som ansetts positiva ur brandmännens synvinkel har rationaliserats bort, till exempel det utlovade övningsfältet.

Bemötandet från ledningen har även det haft sina brister. Ingen förvaltning som har lagt ner stor möda på planering ska behöva informeras genom lokaltidningen att deras förslag är orealistiska och hamnat i papperskorgen. Istället hade vi önskat se en bättre kommunikation under hela processen.

Vi har svårt att se samordningsvinster, verksamhetsvinster eller ekonomiska vinster i flytten och har fortfarande många farhågor. Detta hoppas vi givetvis ska kunna lösas genom kreativ planering på Östra Navet, även om detta försvåras av hänsyn till andra verksamheter och de begränsade utomhusytorna.

Vår förhoppning är att detta beslut baserats på sunda värderingar, fakta och realistisk framtidsplanering, inte på prestige och högmod. Likväl blir ett gott framtida samarbete en förutsättning för att vi ska kunna ligga i framkant i vårt arbete som en del av räddningstjänsten i Sverige.

Jakob, André, Patrik och Thomas

Ämnen du kan följa