Privatisering och fler aktörer är inte någon lösning

Sverige har varit ett bra land med internationellt sett tämligen små klyftor. Men de senaste åren har en del skatter tagits bort och dessutom har en del skattelättnader genomförts på andra områden.

Bilprovningen är en bransch som insändarskribenten menar inte har blivit bättre efter privatisering.

Bilprovningen är en bransch som insändarskribenten menar inte har blivit bättre efter privatisering.

Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Insändare2023-02-15 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta har inneburit att vi har fått flera miljonärer och till och med några miljardärer. Nu ryktas det också att marknadshyror är på förslag igen. Risken att det då blir hyreshöjningar är stor.

Det sägs ofta från borgerligt håll att marknaden och konkurrensen ska pressa priserna. Det fungerar kanske teoretiskt men i praktiken fungerar det bara då de teoretiska förutsättningarna är uppfyllda.

Vi kan ta en titt på bilprovningen som privatiserades förra svängen som borgarna hade makten. Sverige hade då internationellt sett mycket låg avgift, men efter privatiseringen steg avgiften rejält. Servicen har blivit bättre men priserna har inte blivit lägre. Trots att vi nu har fler stationer än tidigare är priset förhållandevis högt.

Både SJ och posten fungerade bättre i statlig regi. Redan tidigare hade vi stora utsläpp av läkemedelsrester. Apoteket borde inte ha privatiserats för flera apotek ger större utsläpp. Istället för att öka omsättningen borde deras kampanj vara: Vi blir glada ju mindre ni handlar här, för det betyder friskare människor.

Dessa exempel visar att varken SJ, posten eller apoteken blev billigare eller bättre trots att vi fick fler aktörer. Privatisering är alltså ingen lösning på problemen.