Prioritera människor istället för broar och varumärken

Den påstådda satsningen på välfärd i Skellefteå kommun är egentligen en besparing.

Insändare 6 maj 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Av den inledande texten i Majoritetsprogrammet mellan S och V för mandatperioden 2023-26 framgår, att välfärden ska öka med fokus på bästa möjliga välfärd. I Skellefteå kommuns anvisningar för plan och budget 2024-26 och det finanspolitiska beslutet benämnt ”Hållbar ekonomisk hushållning”, finns ingenting om hur vallöftena i majoritetsprogrammet ska finansieras. Tvärtom innehåller dessa riktlinjer en besparing, som i klartext betyder, att nämndernas ramar ska reduceras kraftigt under mandatperioden. Nämndernas nettoramar det vill säga den skattefinansierade delen uppgår till cirka 5 miljarder. Socialnämndens del är cirka 2 miljarder och för och grundskolenämnden 1,5 miljarder.

För Socialnämnden innebär det en nivåsänkning av nettoramen, på cirka 200 miljoner. Omräknat i personal betyder det cirka 400 heltidstjänster. I praktiken betyder den finansiella politiken, att det finns 0 eller ett negativt finansutrymme. Var tog satsningen på personalen i äldreomsorgen vägen? Det betyder, att samtliga politiker ställer sig bakom ett förslag, som i praktiken innebär, att allt ska finansieras med en minskad ekonomisk ram för respektive nämnd från 2025.

För grundskolenämnden innebär finanspolitiken en besparing på cirka 150 miljoner. Den budgeten inrymmer inte några skolbibliotekarier eller skolbibliotek. Var finns de politiker, som prioriterar människor, istället för varumärken, batterifabriken och broar? Samma gamla new public management (ny offentlig styrning) nu förklädd till tillitbaserad styrning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa