Postens hoppjerkaförslag en spegling av samhället

På landsorten kan det vara långt till postlådan och problematiskt om man inte vet vilken dag posten kommer, skriver signaturen Landsortsbo.
På landsorten kan det vara långt till postlådan och problematiskt om man inte vet vilken dag posten kommer, skriver signaturen Landsortsbo.

Postgången har förändrats många gånger under årens lopp – men alltid till det sämre.

Insändare 23 april 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Postordning infördes av Axel Oxenstierna år 1636, då bestämdes det att postiljonerna fick ta max två timmar för varje mil de skulle transportera posten, annars fick de åtta dagars fängelse och avsked på grått papper. Ord och inga visor. 

Genom åren har det varit många förändringar, från början av 1900 talet fram till 1951 delades post ut alla dagar i veckan och fram till 1978 alla dagar förutom söndag. Därefter har vi fått post måndag till fredag, och nu inför Postnord varannandags utdelning, helt förklarligt eftersom det åter är nya tider, nu internettiden. 

Nu föreslås det att vi ska få post hoven droven, två respektive tre dagar i veckan, men ingen vecka likt den andra. Jag tycker att post ska komma på bestämda dagar. Typ måndag, onsdag, fredag, eller tisdag, torsdag, två eller tre gånger per vecka har marginell betydelse. Bara man vet vilken dag man ska vittja brevlådan. 

Skillnad finns givetvis i olika delar av landet. Många tätorter får post från olika aktörer, så där kan det komma post vilken dag som helst. Men i stora delar av landet är det inte så och där är det enbart Postnord som delar ut. Ingen kan hålla ordning på vilka dagar posten delas ut med det liggande förslaget. Jag tycker att detta är ett urdåligt upplägg, jag kallar det bedrövligt. Vi ska inte behöva kolla postlådan alla dagar, för ingen vill väl ha posten liggande i lådan i ur och skur. På landsbygden kan det vara långt till den egna postlådan, det kan vara flera kilometer.

Verkar som att det sunda förnuftet mer och mer har försvunnit i det svenska samhället. Alltmer går efter principen lättvindigt för aktören. Polisen har väl antytt om att de ska återinföra fasta poliser, människor ska så långt som möjligt veta vem som är deras polis. Ja det är många yrkesgrupper som spårat ur, inte minst hemtjänsten. Man skickar bara en ”personal” som kan vara helt ny för brukaren. Att personal byts ut är oundvikligt, men systemet ska vara bestämd personal så långt det bara går.

Åter till Postnord, de som har hittat på detta hoppjerkaförslag är lite av ett skolexempel på hur samhället har utvecklat sig. Verkar som att de tror att människor är robotar som man kan driva med hur som helst, men människor är inga robotar. Jag hoppas att Postnord ändrar sig och delar ut posten på bestämda dagar.

Landsortsbo


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa