Politiskt spel med en dragning mot nepotism

Skribenten skriver om arvoden i Region Västerbotten och Skellefteå kommun.
Skribenten skriver om arvoden i Region Västerbotten och Skellefteå kommun.

Tyvärr ser vi hur många med politiska uppdrag visar på beteenden som tyder på att arvoden utgör en stor del av drivkraften.

Insändare 26 april 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den egna vinningen riskerar att stå i vägen för det grundläggande uppdraget att bedriva en effektiv verksamhet och att hushålla med våra skattepengar. Den som medverkar till att skapa många och välavlönade politiska uppdrag bidrar inte till god hushållning med våra skattepengar. För rättvisans skull bör nämnas att till exempel V, Mp och SD protesterat mot arvodesnivåerna och uppdragskonstruktionerna i Region Västerbotten. V tar dessutom tillbaka en del av arvodena till partikassan genom en partiskatt.

Det uppstår även demokratiska underskott och jävssituationer om ett fåtal politiker tillskansar sig många arvoderade uppdrag. En liten grupp förtroendevalda tillsätter varandra utan bredare insyn, samtidigt som man som man bereder och beslutar om generösa arvoden. Bristen på insyn förstärks genom bolagiseringarna och leder till att väljarna får än mindre insyn i vad som sker inom detta område. Det är enkelt att se likheterna med den modell där exempelvis börsbolagens ordförande i styrelserna och vd:ar tillsätter och arvoderar varandra i ömsesidiga beroendeförhållanden. Allt detta bidrar till ett minskat förtroende för politiker och försvårar därmed rekryteringen till politiska uppdrag.

Varför har det blivit på detta vis? Den mest avgörande orsaken är bristerna i de olika partiernas medlemsinflytande. Färre medlemmar tillsamman med allt lägre lokal aktivitet försvårar rekryteringen och försämrar den interna kontrollen. I takt med att Folkrörelsedemokratin ersatts av kampanjorganisering av partierna har medlemmarna inflytande reducerats. Alla partier har likartade problem och just nu ser vi hur Nato-frågan hanteras inom Socialdemokraterna. Ett nyligt kongressbeslut om alliansfrihet ska över någon månad ersättas med ett beslut om inträde i Nato-alliansen.

Vi får ställa vår för förhoppning till våra fria och oberoende medier. Även om det i ett bredare perspektiv finns oro även på den punkten. Min förhoppning är att medierna orkar fullfölja granskningen av hur politikerna konstruerar sina plattformar och sätter sina arvoden. Ett bra exempel är Norran den 19 april som arbetat igenom en artikel om arvodena inom Skellefteå kommun. Med den informationen kan väljarna ge sin syn genom att kryssa bort de mest extrema arvodesjägarna.

Hans-Erik Persson, Burträsk


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa