Plågsamma djurförsök med bristande tillförlitlighet

Skribenten menar att djurförsök innebär lidande för djuren helt i onödan.

Skribenten menar att djurförsök innebär lidande för djuren helt i onödan.

Foto: Malin Lundberg/TT

Insändare2022-04-27 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 24 april var det Försöksdjurens dag. I Sverige påbörjas dagligen försök på närmare ett tusen djur, många helt i onödan. Med tydligare målsättningar och en utarbetad handlingsplan hade flertalet av dem inte behövts.

EU:s djurförsöksdirektiv, som antogs 2010, innebär att medlemsländerna ska eftersträva att fasa ut djurförsöken. Sedan 2017 finns även ett så kallat 3R-center i Sverige, vars syfte är att främja alternativa metoder (replace), begränsa antalet djur som används (reduce) och minska det lidande som de utsätts för (refine). Djurförsöksdirektivet och de tre r:en finns inarbetade i svensk lagstiftning, men ännu finns det inte resurser nog att efterleva dem i praktiken.

Den svenska djurskyddslagen ska skydda djur från lidande, trots detta är djurförsök tillåtet trots att det många gånger innebär ett enormt lidande för ett stort antal djur. I Sverige utsätts djur för gifter, droger, rökning och olika ingrepp. Djur genmanipuleras och föds till att utveckla sjukdomar som exempelvis diabetes och cancer.

Många av försöken är mycket plågsamma och medför ett stort lidande för djuren – helt i onödan med eftersom de håller en mycket bristande tillförlitlighet. Läkemedel måste gå igenom en rad djurförsök och därefter kliniska tester på människor innan de får släppas på marknaden. Hela nio av tio läkemedel dras tillbaka när de nått de kliniska testerna därför att djurförsöken helt enkelt varit missvisande. Antingen saknar de effekt eller också är ämnena skadliga. Vi vet inte heller hur många substanser som egentligen hade kunnat hjälpa människor, men som aldrig når dit eftersom de inte går igenom djurförsöken. Metoder med odlade mänskliga celler eller datamodeller kan upplysa om ett ämnes lämplighet i ett tidigare skede, då de är anpassade till rätt art.

Låt oss visa att vi önskar vara ett land som ligger i framkant inom såväl forskning som etik. Vi kan inte fortsätta forska på möss för att finna läkemedel till en helt annan art.

Forskning på djur är inte bara ett etiskt problem utan ger också andra vetenskapliga utmaningar. Djur får ofta inte samma sjukdomar som människor eller reagerar annorlunda på läkemedel.

Marcus