Pengarna som kan ge bostäder till de äldre

Insändare 3 maj 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 300 miljoner kronor ska satsas på bostäder till äldre. 164 av 290 svenska kommuner har i Boverkets enkäter signalerat att de har brist på bostäder som passar äldres behov och förutsättningar. Att så är fallet även i Skellefteå kommun är väl känt, till exempel det grusades vallöftet att bygga äldreboende på Erikslid.

Med nämnda kapitaltillskott kan större rörlighet på bostadsmarknaden skapas. I dagsläget bor många äldre kvar i sina villor. Det finns inte många alternativ för de villaägare som inte vill eller kan bo kvar på grund av att de inte längre orkar med underhåll och reparationer – eller har en längtan att hitta annat boende. Alla vill inte bo kvar i sin bostad på grund av upplevd otrygghet, ensamhet eller att villan är för stor.

I centrala Skellefteå pågår nybyggnation av fastigheter med hiss, vilket är mycket positivt eftersom hiss är en bristvara i det äldre fastighetsbeståndet. I nybyggda fastigheter är bostadskostnaden hög oavsett man hyr eller köper lägenhet, vilket många gånger medför att de äldre blir kvar i sina hus. Vilket i sin tur leder till bostadsbrist för barnfamiljer och den nyinflyttning som förväntas utifrån.

Nu behöver Skellefteå få ta del av det kapitaltillskottet som regeringen föreslagit och använda det till att omvandla och anpassa lägenheter till äldres behov, så de kan bo kvar i sin hemkommun. Även om det kan vara svårt att ordna hiss i befintliga fastigheter kan sannolikt lägenheter i markplan omvandlas till lämpliga bostäder för äldre. På så sätt får flera generationer möjlighet att träffas och umgås. 

Att bo kvar och ta del av den expansion som förväntas i Skellefteå är värdefullt även för dem som inte längre är i arbetsför ålder. Kanske har de hemvändande barn med familjer som med glädje övertar barndomshemmet.

Förhoppningsfull farmor

Ämnen du kan följa