Parkeringsproblem på Norrböle drabbar äldre

Jag vill berätta om hur vi äldre som bor på Norrböle drabbas av socialt utanförskap då parkeringsförbud på gatorna införts.

Insändare 3 februari 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi äldre som bor där riskerar att stå utanför socialt umgänge, och vi är många. Som äldre kanske man inte kan gå så långa sträckor, bilen blir det medel man förflyttar sig med.

Det är viktigt för den mentala hälsan att vara social och umgås med andra och som pensionär vill man umgås på dagen. Många har genom livet blivit ensamma och umgänget med vänner sker på dagen, i dagsljus.  Gäster kan ta bilen för en lunchmiddag. Taxi är för dyrt för en fattig pensionär.

Ponera att NN fyller 70 år en vardag, en glad och positiv människa med många vänner och kutym är att efter klockan tolv på dagen uppvaktar man jubilaren. Vännerna strömmar till. Snabbt fylls de få gästparkeringarna vi har att tillgå och några bilar har ingenstans att parkera. Ska de åka hem då?

Släktingar och vänner som brukar hälsa på förväntar sig att få parkera på gatan som de alltid gjort, de kommer att bli frustrerade. Spontanbesöken för en kopp kaffe kommer att minska då det är omständligt att parkera. Och på sommaren då barn och barnbarn hälsar på, då kommer det att bli väldigt svårt att rymma bilarna. 

En lösning som tillfredsställer alla är: Kommunen får ha parkeringsförbud till klockan tolv på vardagarna och vi boende får frihet att ha eftermiddagarna för umgänge med våra vänner och besökande. Och på sommaren är gatan fri för parkering.

Jag förstår mycket väl att när man är mitt i livet arbetar man på dagen och umgås på kvällarna eller helgerna. Det har jag gjort själv och tänkte då inte på att man som pensionär har ett helt annat levnadsmönster.

Vi som bor på Norrböle kan ju inte ska straffas för att personal på lasarettet och skolorna inte parkerar på angivna platser. Jag skulle vara tacksam om ni tänker på konsekvenserna av det generella p-förbudet.

Boende i brf. Klockaren, Skellefteå

 

Svar direkt

Stort tack för att du delar med dig av dina tankar och synpunkter. Och tack för ditt förslag till förändring – det tar vi med oss.

Att ett parkeringsförbud på dagtid kan medföra vissa problem i vardagen är fullt förståeligt. Utgångspunkten för boendeparkering är att parkeringsplatser ska kunna erbjudas i närhet av den egna fastigheten, men tyvärr så finns inte den möjligheten överallt. Sedan beslutet om parkeringsförbud togs av samhällsbyggnadsnämnden har det inkommit förhållandevis mycket synpunkter, både när det gäller liknande problem, men också en hel del positiv återkoppling, främst kopplat till en trafiksäkrare miljö som följer av färre parkerade fordon. Parkeringsförbud sänker även andelen rörlig trafik eftersom de som avser att parkera letar sig till andra ytor.

När den här typen av regleringar införs är det dock viktigt att det sker med ett mått av proportionalitet. Motiven bakom dagens parkeringsförbud handlar dels om  trafiksäkerheten, och dels om att förbättra möjligheten till snöröjning och annan väghållning. För att kunna uppnå detta ansågs ett parkeringsförbud under dagtid svara upp mot målbilden på ett bra sätt, samtidigt som parkering kunde vara tillåten på vissa gator under begränsad tid.

Parkeringsföreskrifterna inträdde under december 2021 och det är för tidigt att göra en utvärdering. Berörda verksamheter kommer att utvärdera nyttoaspekten med de inskränkningar som detta kan innebära för att säkerställa att regleringen är proportionerlig i förhållande till vad som vill uppnås. Detta innebär inte nödvändigtvis att någon förändring kommer att ske, men situationen kommer att utvärderas och det är inte omöjligt att vissa förändringar kan ske på sikt.

Med vänliga hälsningar, Ronny Söderberg, verksamhetschef gator och parker, Skellefteå kommun, Robert Nyman, verksamhetschef fysisk planering, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa