Pandemirestriktioner: Själen betalar ett högt pris

Insändare 19 februari 2021 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges kristna råd skriver i ett brev till regeringen följande: ”Det är också märkligt att ett gym för kroppen får samla människor efter kvadratmeterregeln, medan ”ett gym” för själen and anden bara får samla åtta personer oavsett hur många kvadratmeter yta och hur mycket luftvolym som finns.”

I brevet påpekar man vidare att religionsfriheten är en grundlagsskyddad rättighet. Därför är de nuvarande reglerna en allvarlig inskränkning av religionsfriheten, som dessutom uppfattas som inkonsekvent. Om kvadratmeterregeln som gäller i affärer och på gym tillämpades på kyrkor skulle till exempel Uppsala domkyrka få ha 273 gudstjänstdeltagare. Och hur många skulle inte vår egen landskyrka rymma?

Kvadratmetersregeln är till för att minska ekonomiska skador. Att själen kan ta skada av dessa drastiska inskränkningar verkar man inte ha tänkt på. Ett vanligt år samlas varje vecka cirka en halv miljon besökare i våra svenska kyrkor och på ett år blir det cirka 25 miljoner.

Hur själen och psyket mår är inte lätt att mäta i pengar, men som jourhavande präst är det lätt att se att nuvarande begränsningar då det gäller kyrkobesök har kostat mycket för fler människor än vi kan föreställa oss.

Hans Marklund, Skellefteå

Ämnen du kan följa