Pandemin: Tack till alla hjältar som kämpar

Insändare 11 januari 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En morgon fick jag min tredje dos vaccin mot covid 19 och mot säsongsinfluensan. Väl hemma var jag rejält hungrig och när jag dukade upp min försenade frukost kom tankar av tacksamhet för att jag mött företrädare för två särskilt viktiga verksamheter: sjukvården och matproducenterna. 

Jag är gammal nog att minnas andra världskriget med mörkläggning, ransoneringskort och rädslan för att även vårt land skulle drabbas. I den tid vi nu befinner oss, med en farsot som sveper i vågor över vår jord, finns risk att brist på mat även i vår tid kan leda till ransonering samt sjukvårdspersonal som blir alltmer utarbetad. 

Till all personal i vård och omsorg, transporter och service samt matproducenter vill jag rikta mitt tack med några ord av Kerstin Anér: "Tack Herre, för alla dessa människor jag aldrig har sett, men som har uppehållit mitt liv med sina ansträngningar".

Rut Bodén, Skellefteå 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa