Orolig elev: Inför ”varannan vecka-lösning” på skolorna

Nu måste skolledningen agera för att stoppa smittspridningen av covid-19, anser skribenten.
Nu måste skolledningen agera för att stoppa smittspridningen av covid-19, anser skribenten.

Nu när covid-19 har tagit fart på nytt och det i dagsläget finns bekräftade covid-19-fall på Anderstorpsgymnasiet och på Baldergymnasiet tycker jag att det är dags att skolledningen agerar. Jag tror inte att många vet hur det faktiskt ser ut på skolorna.

Insändare 10 november 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Anderstorpsgymnasiet har det alltid varit väldigt trångt. I matsalskön håller ingen avstånd, i värsta fall är det fyra till fem personer som trängs på en yta av två meter, och i matsalen är det alldeles för trångt för att ens ha möjlighet att kunna hålla avstånd. Det är fullt vid borden och i bästa fall sitter man en halvmeter från personen vid nästa bord. Detta gör att det räcker med en symtomfri person med covid-19 för att det ska kunna ske en större smittspridning i skolan. Städpersonalen på Anderstorpgymnasiet städar så mycket de kan, men situationen håller fortfarande inte.

Jag tycker inte det känns tryggt att gå till skolan när covid-19 nu ökar snabbt i Västerbotten. Många av eleverna på gymnasiet har dessutom ett jobb vid sidan av och kan därmed även sprida vidare smittan. Jag anser inte att man behöver stänga skolan helt som i våras, men det går att göra en lösning så att alla elever inte behöver vara på skolan samtidigt. Det skulle minska trängseln och risken att det sker en stor smittspridning i skolan och därmed att elever tar med sig smittan ut i samhället. 

En ”varannan vecka-lösning” tycker jag verkar rimlig. De som går i årskurs två och tre, som ofta är väldigt självständiga i sina arbeten, skulle gå varannan vecka de som går första året skulle få vara på skolan hela tiden. Det skulle minska antalet elever i byggnaden och inte äventyra elevers eller lärares hälsa och välmående på samma sätt som nuläget gör. Det är dags att agera innan läget förvärras.

Elev från anderstorp

Svar direkt

Vi är i ett besvärligt och tråkigt läge och delar din oro över den snabba utvecklingen. Allt är inte som vanligt.

Inför skolstart och fortgående under terminen har flera åtgärder genomförts på skolorna, för att möjliggöra och uppmana till avstånd och att följa övriga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Information till medarbetare och elever att hålla sig till dessa rekommendationer pågår ständigt. Efter lovet har vi sett att fler tar detta på allvar, och det är en stor hjälp.

Skolinspektionens undersökning av vårens distansundervisning på gymnasiet visar att det allra bästa för elevers utbildning och betyg är att skolan pågår som vanligt. Därför vill vi så långt som det är möjligt prioritera det. Skolledningen har regelbunden kontakt med förvaltningens krisgrupp. Krisgruppen har dialog med smittskyddsläkare om och i vilket skede samt vilka beslut som behöver tas. Beslut skulle exempelvis kunna vara nedstängning av delar av skolan, program eller klasser och årskurser. Om det blir aktuellt så genomförs besluten snabbt, och det kommer du som elev att få information om.

Viktigaste rådet till oss alla är det som Folkhälsomyndigheten och Västerbottens Regions smittskyddsenhet ständigt påminner oss om: Vi behöver alla tillsammans hjälpas åt att hålla avstånd, tvätta händerna, använda handsprit vid behov, stanna hemma när man känner sig sjuk (även vid milda symtom) och testa sig om man har symtom. Även om man själv inte blir så sjuk, så kan de i ens närhet bli allvarligt sjuk.

Erik Burstrand, avdelningschef gymnasieskolan, Skellefteå kommun

Birgitta Lindström, biträdande avdelningschef gymnasieskolan, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa