Osthyveln tog bort våra hundlatriner

Insändare 8 april 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

250 000 kronor om året räknar kommunen med att spara på att dra in den för oss hundägare utmärkta servicen i form av hundlatriner. Ännu ett utmärkt exempel på hur kommunens olika verksamheter tar sitt ekonomiska ansvar gentemot oss kommunmedborgare genom beslut enligt osthyvlandets princip. 

Istället borde man väl kunna titta på alternativ finansiering för att behålla god samhällsservice, vilket i just det här specifika fallet skulle kunna innebära att man för över uppgiften till en annan förvaltning som jobbar med arbetsrehabiliterande verksamhet. Eller kanske låta något socialt företag som redan existerar, tack vara statligt stöd, sköta uppgiften. 

Låt inte osthyveln vara den första lösningen som kommer upp. Titta på alternativ finansiering för att kunna behålla god service.

Kreativt flöde

Ämnen du kan följa