Oroande smittspridning – nu vill vi ha svar på frågorna

Skribenten är orolig över den höga smittspridningen i Skellefteå.
Skribenten är orolig över den höga smittspridningen i Skellefteå.

Insändare 11 december 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag hör att många äldre personer, som i likhet med mig tillhör en riskgrupp, är mycket oroade över den snabbt ökande smittspridningen i Skellefteå med omnejd. Detta medan smittspridningen tycks plana ut eller minska i övriga dela av länet. För några månader sedan var situationen en helt annan. 

Man inser att orsakerna till ökad smittspridning kan vara många och varierande, därför inte lätta att precist kunna anges.
Men i vissa framträdande regioner görs nu ansträngningar för att kunna ge innevånarna så noggrann och detaljerad information om smittspridningen som är möjligt.

Därför vore det viktigt att snabbt få svar på några obesvarade frågor som cirkulerar och späder på oro och rädsla bland oss äldre i vårt samhälle:

1. Har någon, i så fall vem, kontroll på att de som nu testas positiva för covid-19 verkligen stannar hemma i frivillig karantän? Eller är det den enskildes stora ansvar?

2. Har de som kommer utifrån och in till orten för att arbeta här en tid testats för covid-19? Om så är fallet, vad sker med dem som då eventuellt visar sig vara smittade?

3. Hur har smittspridning/insjuknandet på våra äldreboenden utvecklats under närtid?

Allas ansvar

Svar direkt

Den senaste veckans data visar att antalet nya fall i Skellefteområdet har börjat minska. Antalet fall är trots minskningen fortsatt högt och det gäller att vi alla tillsammans fortsätter att göra vad vi kan för att bromsa smittan. Men förändringen visar att det går och det är positivt. 

De personer som testas positivt för covid-19 får förhållningsregler och följsamheten till att vistas hemma och avstå från att träffa andra människor är mycket hög. Det är den enskildes ansvar enligt smittskyddslagen att följa dessa förhållningsregler.

Det sker ingen rutinmässig testning för inresande arbetare eller gäster till länet. De omfattas dock av samma skärpta allmänna råd och uppmaning att isolera sig och testa sig vid symtom. Det finns enskilda företag som på eget initiativ gör testning även av symtomfria anställda. Alla som testas positivt ska hålla sig isolerade och följa förhållningsreglerna.

Under de tre senaste veckorna har flera äldreboenden i Västerbotten drabbats av smittspridning. Läget i Skellefteå har följt spridningen i samhället, det har varit fler äldreboenden som drabbats i Skellefteå än i andra länsdelar. Den senaste veckan har spridningstakten avtagit även på äldreboenden i Skellefteområdet, men det registreras fortfarande nya fall den här veckan så faran är inte alls över.

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, Region Västerbotten

Anders Johansson, hygienöverläkare, Region Västerbotten

Ämnen du kan följa