Orimliga a-kasseregler – hotas med uteslutning

Medan jag nu är arbetssökande går jag en icke CSN-berättigad och egenbetald distansutbildning på 20 procent: Detta med syftet att lättare få jobb. Studierna hindrar mig inte från att ta en heltidstjänst.

Insändare 22 september 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag trodde inte att jag behövde meddela detta till Arbetsförmedlingen/a-kassan, men gjorde ändå det under ett uppföljningssamtal med Arbetsförmedlingen. Nu överväger Arbetslöshetskassan Vision att ge mig en varning och eventuellt utesluta mig. De meddelade även att man får a-kassa under endast tjugo veckor när man studerar upp till 50 procent. Nu är jag återbetalningsskyldig och får ingen inkomst alls, förutom lön från några dagars springvik.

Är man arbetslös och vill gå en egenbetald utbildning – exempelvis för att lättare få jobb – eller varför inte en egenbetald svampkurs – kan man alltså bli utan a-kassa efter endast 20 veckor. Hur ska man kunna förstå det? Jag skulle gärna vilja få veta syftet med denna hindrande regel och önskar en regeländring.

Att en avbetalningsplan skulle kosta mig 170 kronor och varje avi 60 kronor, tycker jag dessutom är orimligt. Vad motiverar en sådan kostnad?

Marita Karlsson, Skellefteå

Svar direkt

Att utbilda sig är många gånger ett bra sätt att stärka sin position på arbetsmarknaden. Tyvärr är möjligheten att studera och samtidigt få arbetslöshetsersättning begränsad. En av anledningarna till begränsningen är att lagstiftarna inte vill att några ska kunna finansiera sina studier med arbetslöshetsersättning medan andra behöver ta studielån. Ett av undantagen är att man kan få studera max 50 procent och då högst 20 veckor.

Vi är medvetna om att det är många regler man ska hålla reda på när man är arbetslös. När man blir arbetssökande och ansöker om arbetslöshetsersättning får man svara på frågan om man studerar. Varje vecka när man skickar in sin tidrapport får man svara på om man har börjat eller avslutat studier samma vecka. Allt för att undvika att man får ersättning man inte har rätt till och blir återbetalningsskyldig.

När det gäller kostnaderna för avbetalningsplan och avier så följer vi de priser som Kronofogden satt upp för att driva in skulder.

Fredrik Tiderman, biträdande kassaföreståndare Arbetslöshetskassan Vision

Ämnen du kan följa