Äldreomsorgen, hur förbereder ni inför en ny Covid-våg?

Under den förra stora Covid-vågen levde vi, med närstående som bor på äldreboenden, med en ständig rädsla. Hur går det på avdelningen? Sprider sig smittan? Kommer vår mor att överleva om hon blir smittad?

Insändare 30 juli 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu säger Folkhälsomyndigheten att samhällssmittan åter ökar. Även i Västerbotten. Flera personer på äldreboenden, runt om i landet, har smittats och även avlidit. Fler kommer att smittas. Forskare säger att vi åter kan stå inför en ny och svår våg. 

Våra äldre medmänniskor på äldreboenden kommer att drabbas.

Hur förbereder ansvariga för äldreomsorgen i Skellefteå sig för detta?
- finns det tillräckligt med skyddsutrustning (munskydd, handskar, visir)
- ställer ni krav på att personalen är vaccinerad? Många kommuner ställer krav på vaccination och man omplacerar eller väljer att inte anställa den som inte vill vaccinera sig. 

Men inte i Skellefteå. Här fick man, under pandemin, arbeta ovaccinerad. Trots att man bevisligen var en mycket större smittorisk som ovaccinerad. 

På ett äldreboende kan man inte hålla avstånd, utan måste jobba nära för att kunna hjälpa med dusch, påklädning, mat med mera. Den som tar emot hjälp har ingen chans att skydda sig.
Hur kommer kommunen att agera vid en eventuell ny svår våg? Det kan vara bra att bestämma sig innan.

Vi som har våra närstående inom vård och omsorg kräver att ni tar större hänsyn till den som själv inte kan skydda sig mot smittan. Än till den som väljer att inte vaccinera sig. 

Det är ett eget val att inte vaccinera sig. Men, man har inte rätt att välja att vara en smittrisk, och hota andra människors hälsa och liv på ett boende.

Arg dotter med mamma på Åsen

Svar direkt;

Tack för synpunkter och frågor. Vård och omsorg har tillsammans med Vårdhygien vid Region Västerbotten organiserat och tagit fram rutiner för att förebygga och vid behov hantera Covid-utbrott så bra som möjligt. 

Vilket ger oss stöd och rekommendationer för att minska risken för smitta. Och för att vid behov hantera smitta på vård- och omsorgsboenden. Till exempel infördes munskydd i vårdnära situationer den 20 juli efter rekommendation av Vårdhygien. 

Rutiner för säkra besök på boende sågs samtidigt över och påmindes om. I dagsläget finns god tillgång till skyddsutrustning och det finns en välfungerande organisation för att beställa mer skyddsutrustning.

Gällande vaccination finns en hög täckningsgrad hos medarbetarna. Information om vikten av att vaccinera sig för att skydda både sig själv och riskgrupper ges vid nyanställning.

 Carina Berglund, verksamhetschef, Vård och omsorg vid Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa