Omoraliskt att låta alkoholen finansiera försvaret

Att låta alkohol- och tobakskatten finansiera militären är ett dåligt förslag, menar skribenten.
Att låta alkohol- och tobakskatten finansiera militären är ett dåligt förslag, menar skribenten.

Insändare 27 september 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen vill höja punktskatterna på alkohol och tobak för att finansiera de ökade försvarskostnaderna. Här blir något fel. Om det nu är försvarsminister Peter Hultqvist eller det samlade finansdepartementet som har kommit fram till den här lösningen vill jag låta vara osagt, men jag vill i alla fall säga att här är regeringen ganska fel ute – särskilt utifrån det vi kallar moraliskt perspektiv.

I slutet av 1990-talet började det svenska försvaret ändra form från ett defensivt värnpliktsförsvar till en militär som satsade mer på utåtriktade insatser, exempelvis i Afghanistan. Ofta i samarbete med Nato. Natosamarbetet fortsatte ända till dags dato och kommer förmodligen att fortsätta till dess att andra politiska beslut tas. Vi är bundna av det så kallade värdlandsavtalet och detta förpliktigar Sverige att öka sina försvarskostnader.

Detta är farligt på många sätt. Bland annat har tillståndet för antal skott i Vättern ökat från 1 000 skott per år till 69 000. Detta hotar
Vättern som dricksvattentäkt och är verkligen inte bra. Flygövningarna över Norrbotten stör natur och renskötsel. Nu ska vårt ökade försvarsengagemang finansieras med skatt på njutningsmedel som i och för sig inte är helt nyttiga. Men om man jämför med vapen så måste ändå alkohol och tobak vara rätt blygsamma i fråga om farlighet. 

Tänk om och om möjligt tänk någorlunda rätt.

Olov Wikström, Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa