Om vindkraften är olönsam – vad ska vi ha istället?

Vindkraftbolagen lär ha gått back 13,4 miljarder kronor, men är det så mycket att bråka om?

Skribenten funderar kring vindkraft, dess olönsamhet och eventuella alternativ.

Skribenten funderar kring vindkraft, dess olönsamhet och eventuella alternativ.

Foto: Emil Larsson

Insändare2024-02-15 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I DN lördag den 10 februari finns ett reportage med rubriken: "Miljardförluster för vindkraften – "I princip obefintlig lönsamhet". Det här reportaget är genomarbetat och har säkert korrekta fakta i sitt material men jag upplever ändå en viss vinkling om att satsningar på vindkraft i nuläget inte är någon väldigt bra idé. 

Det företag som porträtteras i reportaget är Markbygden. Ett AB som har en (stor) vindkraftpark några mil inåt landet från Piteå räknat. En renskötare intervjuas som är orolig för klimatförändringarna, men denne renskötare är inte heller direkt emot vindkraften även om dess verksamhet har tagit en del av renbetesmarkerna. Stödutfodring måste till för att renarna ska få tillräckligt med föda.

Enligt DN har vindkraftstbolagen sedan 2017 gjort förluster på 13,4 miljarder kronor. Bolagen själva menar att det inte går att tänka så nu då investeringskostnaderna för närvarande suger upp de eventuella vinsterna.

Vindkraften har kända problem som att det inte alltid blåser, stora ytor tas i anspråk, en del närboende kan utsättas för störningar, samt att det sägs att vingarna för snurrorna har ett material som inte är naturligt nedbrytbart.

Men då är ju frågan: vad ska vi ha istället? Jämfört med den eventuella låne- och bidrags-garanti på 400 miljarder som kärnkraftsföretagen vill ha för att börja bygga ny kärnkraft – är då 13,4 miljarder så mycket att bråka om?