Ökat ekonomiskt välstånd tack vare invandringen

Dagens politiska debatt saknar en mogen diskussion om vad som är bra för Sverige.

Insändare 1 september 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till och med Annie Lööf har uttryckt att partierna nu drar till höger genom att följa Sverigedemokraternas framgångar i väljarundersökningar genom att all skuld på samhällets problem läggs på invandringen.

Ulf Kristersson bidrar med sitt utlänningsförakt genom att förvanska statistik. Han anser att det finns 700 000 utlänningar i Sverige som inte bidrar till samhället. Efter en konfrontation i SVT-Val visade det sig endast vara 300 000 eftersom Kristersson även räknat föräldralediga och studielediga. Jimmie Åkesson anser att Sverige har invandringsrekord jämfört med andra länder. Den faktiska siffran visar på en asylinvandring på 5 240 personer, vilket är den lägsta på sju år. Åkesson anser sig kunna införa asylstopp om Sverigedemokraterna vinner valet eftersom det är hans uppfattning som bygger på hans sunda förnuft. I själva verket finns det internationell lagstiftning som anger vilka rättigheter en asylsökande har. Tyvärr har även Magdalena Andersson vänt kappan efter vinden och följer med i högervindens ökade styrka av utlänningsförakt, trots att hon själv har använt företag med utländsk arbetskraft.

Det jag saknar i den politiska debatten är en mer mogen politisk diskussion om vad som är bra för Sverige. Partierna borde titta på den tillgång som invandringen har inneburit för vårt land de senaste åren. Hur befolkningstillväxten har ökat och medelåldern minskat med hjälp av de unga invandrarna. I en jämförelse med både Finland och Danmark som både har haft en restriktiv invandringspolitik och även fått en högre medelålder har BNP sjunkit i förhållande till Sveriges. I DN/Debatt 20/8 beskriver professor Bo Malmberg hur den svenska medelklassen har vunnit ekonomisk framgång på en högre invandring. I syfte att ytterligare öka vårt ekonomiska välstånd i Sverige vill jag se allmän amnesti för de tusental asylsökande som idag lever i limbo.

Ingemar Fryklund


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa