Ojämn kvalitet på hemtjänsten

Skribenten menar att kvaliteten på partnerns hemtjänst är mycket varierande.
Skribenten menar att kvaliteten på partnerns hemtjänst är mycket varierande.

Insändare 13 september 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Min partner har nyligen fått hemtjänst. Kvaliteten på servicen varierar kraftigt. Dels hög kvalitet som jag kopplar till erfaren och engagerad personal men tyvärr även oacceptabelt låg kvalitet från oerfaren personal. Är verkligen all personal kvalificerad och passar till hemtjänstyrket?

Personer som behöver hemtjänst är i en utsatt situation och behöver möta personal som hjälper dem på rätt sätt. Personalen behöver också förstå hur viktigt det är att inte missa att ge vårdtagaren den medicin som är ordinerad. Utebliven medicin kan leda till allvarligt sjukdomstillstånd.

I Sveriges grundlag står att ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

Jag skulle önska att: hemtjänstpersonal som är nya i yrket fick möta nya vårdtagare tillsammans med erfaren personal för att lära sig rätt bemötande och agerande. Varje vårdtagare får sin egen förste personal som sedan introducerar ny personal hos densamme.

Kanske skulle det vara bra om även privata hemtjänstbolag fick etableras i Skellefteå kommun.

Anhörig


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa