"Badhuset var snabbt smockfullt av besökare"

När Eddahallen öppnade igen släpptes alldeles för många besökare in, menar skribenten.
När Eddahallen öppnade igen släpptes alldeles för många besökare in, menar skribenten.

Förra helgen öppnade äntligen Eddahallen efter att ha varit stängd länge på grund av covid. När de nu öppnade var vi där prick när dörrarna låstes upp. Vi var inte ensamma.

Insändare 17 september 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det fanns ingen gräns för hur många personer de släppte in, badhuset var snabbt smockfullt av besökare. Det stod skyltat att vi skulle komma ihåg att hålla en och en halv meters avstånd. Detta framstår mer som ett skämt med tanke på hur mycket folk det var.

Personalen sa att det är kommunledningen som bestämt att det inte skulle vara någon gräs för hur många personer de släppte in. Hur kan kommunen fatta ett sådant beslut? Jag vill att kommunen tar ansvar och reglerar antalet besökare. Vi vill gärna bada, men inte i ett överfyllt badhus. Jag föreslår att de gör som i somras på Vitbergsbadet, ett antal förköpsbiljetter så alla som badar känner sig trygga.

Krokodilen

Svar direkt

Från den 15 juli 2021 kom beslutet från regeringen på inrådan av Folkhälsomyndigheten att regeln om ett visst antal kvadratmeter per person tas bort samt även att övriga begränsningar för badhus upphör. Våra badhus har öppnat utifrån detta beslut. Vi har även diskuterat denna fråga med andra kommuner och de flesta har öppnat sina anläggningar utifrån samma besked. 

I vår kommun har vi gått ut till alla bad att lokalt begränsa ytor där trängsel kan uppstå, det bestämmer ansvarig på anläggningen då den känner till den bäst. På Eddahallen har vi skyltat upp om eget ansvar att undvika trängsel samt begränsat antal personer i bubbelpooler och bastu, det är även begränsat antal på gruppträningspassen.

Vi tar till oss dina synpunkter och kommer att se över rutiner hur vi kan underlätta för besökare att hålla avstånd. Bland annat genom att bemanna kassan med mer stöd och begränsa insläppet så inte för många går in under kort tid och skapar trängsel i omklädning och duschrum samt även att se över rutiner och utveckla system för förköp.

Detta var första helgen med nya öppettider efter en längre tids stängning, så vi tar lärdom av det.

Berith Markstedt, avdelningschef kultur och fritid

Niklas Furberg, verksamhetsutvecklare bad

Maria Wikström, biträdande chef Eddahallen

Ämnen du kan följa